Statistisk sentralbyrå

Barn

5 Barn1 0-17 år, etter søskenforhold til hjemmeboende søsken2 og fylke. 2001, 2005-2011. Prosent
Fylke Barn i alt Barn uten søsken Barn med søsken i alt Søskenforhold
Bare helsøsken Bare halvsøsken Bare stesøsken Hel-/ halvsøsken Hel-/ stesøsken Halv-/ stesøsken Hel-/halv-/ stesøsken
20013 1 049 842 17,3 82,7 70,5 6,6 0,3 4,8 0,3 0,2 0,1
2005 1 078 081 17,6 82,4 69,2 7,0 0,4 5,1 0,3 0,2 0,1
2006 1 082 684 17,7 82,3 69,0 7,1 0,4 5,2 0,4 0,2 0,1
2007 1 085 765 17,9 82,1 68,7 7,1 0,4 5,2 0,4 0,2 0,1
2008 1 088 716 18,2 81,8 68,5 7,1 0,4 5,2 0,4 0,2 0,1
2009 1 092 727 18,4 81,6 68,2 7,1 0,4 5,2 0,4 0,2 0,1
2010 1 097 774 18,6 81,4 68,0 7,1 0,4 5,1 0,4 0,2 0,1
2011 1 102 000 18,9 81,1 67,8 7,0 0,4 5,1 0,4 0,2 0,1
                     
2011                    
Østfold 60 074 20,9 79,1 64,7 8,0 0,6 4,8 0,5 0,3 0,1
Akershus  132 928 18,8 81,2 70,4 5,9 0,5 3,8 0,4 0,2 0,1
Oslo  118 835 24,3 75,7 66,4 5,1 0,2 3,6 0,1 0,1 0,0
Hedmark 39 112 18,7 81,3 66,6 8,1 0,6 5,2 0,5 0,2 0,1
Oppland 38 560 18,8 81,2 67,8 7,1 0,5 4,9 0,4 0,3 0,2
Buskerud 57 222 19,9 80,1 67,3 7,1 0,5 4,5 0,4 0,2 0,1
Vestfold 51 169 20,4 79,6 65,2 8,3 0,6 4,6 0,5 0,3 0,1
Telemark 35 534 19,9 80,1 65,8 7,9 0,6 5,0 0,5 0,3 0,1
Aust-Agder 25 173 17,7 82,3 69,3 7,0 0,3 5,1 0,3 0,2 0,1
Vest-Agder 41 156 16,4 83,6 71,1 6,5 0,4 4,9 0,3 0,2 0,1
Rogaland  108 116 16,0 84,0 71,9 6,0 0,3 5,1 0,4 0,2 0,1
Hordaland  112 136 17,1 82,9 70,0 6,6 0,3 5,3 0,4 0,2 0,1
Sogn og Fjordane 25 156 13,4 86,6 74,6 5,3 0,2 6,0 0,2 0,2 0,1
Møre og Romsdal 57 453 16,0 84,0 69,2 7,3 0,4 6,5 0,3 0,2 0,1
Sør-Trøndelag 65 072 19,4 80,6 66,7 7,6 0,4 5,1 0,4 0,3 0,1
Nord-Trøndelag 30 567 16,6 83,4 66,5 8,2 0,5 7,0 0,6 0,4 0,2
Nordland 52 051 19,3 80,7 61,6 9,9 0,7 7,4 0,5 0,4 0,2
Troms Romsa 35 089 20,3 79,7 61,3 9,9 0,5 7,0 0,4 0,4 0,2
Finnmark Finnmárku 16 598 19,1 80,9 59,9 11,0 0,6 8,4 0,3 0,5 0,2
1  Som barn regnes en person som er bosatt i samme bolig/privathusholdning som minst en av foreldrene, og som ikke selv er i samliv og/eller bor sammen med egne barn. Barn er biologiske barn og adoptivbarn. Fosterbarn regnes ikke som barn.
2  Hjemmeboende søsken omfatter hjemmeboende hel-, halv- og stesøsken. Helsøsken er personer som har begge foreldrene felles. Halvsøsken er personer som har en av foreldrene felles. Stesøsken er personer som ikke har noen av foreldrene felles, men som har foreldre i samliv. Personer som bor i samme privathusholdning som foreldrene, regnes som hjemmeboende. En person trenger ikke selv å være barn i husholdningen for å regnes som et hjemmeboende søsken.
3  Folke- og boligtellingen 3. november 2001.

Standardtegn i tabeller