Statistisk sentralbyrå

Barn

4 Barn1 0-17 år, etter søskenforhold til hjemmeboende søsken2 og barnets alder. 2001, 2005-2011. Prosent
Alder Barn i alt Barn uten søsken Barn med søsken i alt Søskenforhold
Bare helsøsken Bare halvsøsken Bare stesøsken Hel-/ halvsøsken Hel-/ stesøsken Halv-/ stesøsken Hel-/halv-/ stesøsken
20013 1 049 842 17,3 82,7 70,5 6,6 0,3 4,8 0,3 0,2 0,1
2005 1 078 081 17,6 82,4 69,2 7,0 0,4 5,1 0,3 0,2 0,1
2006 1 082 684 17,7 82,3 69,0 7,1 0,4 5,2 0,4 0,2 0,1
2007 1 085 765 17,9 82,1 68,7 7,1 0,4 5,2 0,4 0,2 0,1
2008 1 088 716 18,2 81,8 68,5 7,1 0,4 5,2 0,4 0,2 0,1
2009 1 092 727 18,4 81,6 68,2 7,1 0,4 5,2 0,4 0,2 0,1
2010 1 097 774 18,6 81,4 68,0 7,1 0,4 5,1 0,4 0,2 0,1
2011 1 102 000 18,9 81,1 67,8 7,0 0,4 5,1 0,4 0,2 0,1
                     
2011                    
0 år 61 497 43,0 57,0 45,0 8,4 0,1 3,5 0,0 0,0 -
1 år 62 784 40,5 59,5 47,9 7,6 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0
2 år 62 057 30,6 69,4 57,4 7,0 0,1 4,9 0,0 0,0 0,0
3 år 60 474 20,5 79,5 67,2 6,7 0,1 5,3 0,0 0,0 0,0
4 år 60 899 16,1 83,9 71,4 6,5 0,2 5,7 0,1 0,1 0,0
5 år 59 475 13,7 86,3 73,4 6,6 0,2 5,9 0,1 0,1 0,0
6 år 59 693 13,0 87,0 73,6 6,8 0,2 6,1 0,2 0,2 0,0
7 år 59 259 12,5 87,5 73,9 7,0 0,3 5,8 0,3 0,2 0,1
8 år 58 034 12,3 87,7 73,6 7,2 0,4 5,9 0,3 0,3 0,1
9 år 59 251 12,4 87,6 73,4 7,3 0,4 5,6 0,4 0,3 0,1
10 år 61 614 12,3 87,7 73,3 7,3 0,5 5,6 0,5 0,3 0,2
11 år 61 822 12,9 87,1 72,9 7,1 0,6 5,5 0,5 0,3 0,2
12 år 61 172 13,6 86,4 72,3 7,1 0,7 5,2 0,6 0,3 0,2
13 år 62 751 14,1 85,9 71,6 7,1 0,8 5,2 0,6 0,4 0,2
14 år 63 990 15,3 84,7 70,9 6,7 0,8 4,9 0,7 0,4 0,2
15 år 63 213 16,5 83,5 70,0 6,8 0,9 4,5 0,7 0,4 0,2
16 år 62 483 18,6 81,4 68,4 6,5 0,9 4,3 0,7 0,4 0,2
17 år 61 532 20,9 79,1 66,5 6,7 0,9 3,7 0,7 0,4 0,2
1  Som barn regnes en person som er bosatt i samme bolig/privathusholdning som minst en av foreldrene, og som ikke selv er i samliv og/eller bor sammen med egne barn. Barn er biologiske barn og adoptivbarn. Fosterbarn regnes ikke som barn.
2  Hjemmeboende søsken omfatter hjemmeboende hel-, halv- og stesøsken. Helsøsken er personer som har begge foreldrene felles. Halvsøsken er personer som har en av foreldrene felles. Stesøsken er personer som ikke har noen av foreldrene felles, men som har foreldre i samliv. Personer som bor i samme privathusholdning som foreldrene, regnes som hjemmeboende. En person trenger ikke selv å være barn i husholdningen for å regnes som et hjemmeboende søsken.
3  Folke- og boligtellingen 3. november 2001.

Standardtegn i tabeller