Statistisk sentralbyrå

Barn

2 Barn1 0-17 år, etter antall foreldre2 i familien, foreldrenes samlivsform, hjemmeboende søsken3 og barnets alder. 2001, 2005-2011
  Barn i alt Bor med begge foreldrene
  Uten søsken Med søsken I alt Gifte Samboende
  Uten søsken Med søsken Uten søsken Med søsken Uten søsken Med søsken
20014  181 489  868 353  104 881  701 688 63 657  588 547 41 224  113 141
2005  190 045  888 037  103 752  703 899 61 896  577 953 41 856  125 946
2006  192 113  890 571  104 187  703 879 62 022  572 602 42 165  131 277
2007  194 645  891 119  105 292  704 958 61 873  567 382 43 419  137 576
2008  197 648  891 068  107 277  706 326 62 610  563 635 44 667  142 691
2009  201 185  891 542  108 561  706 753 63 223  561 413 45 338  145 340
2010  204 444  893 329  110 437  708 357 63 906  558 650 46 531  149 707
2011  208 226  893 774  112 916  709 892 64 851  554 963 48 065  154 929
                 
                 
2011                
0 år 26 444 35 052 21 797 31 900 8 892 19 162 12 905 12 738
1 år 25 425 37 360 20 914 34 047 9 668 21 611 11 246 12 436
2 år 18 988 43 067 14 348 38 882 7 388 25 785 6 960 13 097
3 år 12 416 48 058 8 143 42 970 4 399 29 254 3 744 13 716
4 år 9 789 51 110 5 448 45 062 3 237 32 040 2 211 13 022
5 år 8 166 51 310 3 930 44 497 2 450 32 927 1 480 11 570
6 år 7 734 51 961 3 447 44 148 2 234 33 568 1 213 10 580
7 år 7 386 51 874 2 921 42 977 1 921 33 561 1 000 9 416
8 år 7 154 50 878 2 670 41 178 1 792 32 717  878 8 461
9 år 7 372 51 879 2 491 40 871 1 711 33 243  780 7 628
10 år 7 605 54 009 2 488 41 657 1 750 34 269  738 7 388
11 år 7 958 53 864 2 615 40 573 1 891 34 057  724 6 516
12 år 8 314 52 859 2 719 38 944 1 974 33 086  745 5 858
13 år 8 828 53 922 2 812 38 879 2 121 33 508  691 5 371
14 år 9 809 54 182 3 204 38 320 2 554 33 234  650 5 086
15 år 10 410 52 804 3 599 36 889 2 906 32 360  693 4 529
16 år 11 597 50 885 4 308 34 990 3 626 30 997  682 3 993
17 år 12 834 48 700 5 065 33 106 4 339 29 583  726 3 523
  Bor med en av foreldrene
  I alt Mor Far
  Uten søsken Med søsken Bare mor Mor og steforelder Bare far Far og steforelder
  Uten søsken Med søsken Uten søsken Med søsken Uten søsken Med søsken Uten søsken Med søsken
20014 76 353  166 608 52 387 93 933 12 324 55 000 10 300 10 650 1 342 7 025
2005 86 292  184 137 56 221  101 052 14 367 61 591 13 844 12 394 1 860 9 100
2006 87 926  186 692 56 808  102 495 14 378 62 139 14 836 12 510 1 904 9 548
2007 89 353  186 161 57 024  102 088 14 617 61 727 15 607 12 479 2 105 9 867
2008 90 371  184 740 57 103  100 736 14 771 61 110 16 279 12 703 2 218 10 191
2009 92 624  184 788 58 477  100 516 14 675 60 434 17 039 13 194 2 433 10 644
2010 94 007  184 972 59 121  100 859 14 660 59 582 17 703 13 464 2 523 11 067
2011 95 310  183 882 59 815  100 438 14 463 58 235 18 329 13 942 2 703 11 267
                     
                     
2011                    
0 år 4 647 3 152 3 853 2 269  516  772  247 82 31 29
1 år 4 511 3 313 3 845 2 661  308  446  316  162 42 44
2 år 4 640 4 185 3 809 3 268  378  624  396  218 57 75
3 år 4 273 5 088 3 263 3 834  432  828  522  309 56  117
4 år 4 341 6 048 3 178 4 326  473 1 145  623  417 67  160
5 år 4 236 6 813 2 958 4 663  542 1 488  650  452 86  210
6 år 4 287 7 813 2 808 5 029  587 1 939  790  549  102  296
7 år 4 465 8 897 2 842 5 455  635 2 510  875  577  113  355
8 år 4 484 9 700 2 719 5 556  697 2 999  940  731  128  414
9 år 4 881 11 008 2 877 6 079  775 3 552 1 066  794  163  583
10 år 5 117 12 352 3 082 6 531  792 4 138 1 083  901  160  782
11 år 5 343 13 291 3 030 6 792  888 4 667 1 268  979  157  853
12 år 5 595 13 915 3 061 6 954  987 4 880 1 350 1 054  197 1 027
13 år 6 016 15 043 3 302 7 340 1 094 5 436 1 407 1 175  213 1 092
14 år 6 605 15 862 3 603 7 598 1 205 5 776 1 555 1 253  242 1 235
15 år 6 811 15 915 3 656 7 624 1 299 5 765 1 617 1 255  239 1 271
16 år 7 289 15 895 3 813 7 262 1 364 5 711 1 801 1 554  311 1 368
17 år 7 769 15 594 4 116 7 195 1 490 5 560 1 824 1 483  339 1 356
1  Som barn regnes en person som er bosatt i samme bolig/privathusholdning som minst en av foreldrene, og som ikke selv er i samliv og/eller bor sammen med egne barn. Barn er biologiske barn og adoptivbarn. Fosterbarn regnes ikke som barn.
2  Biologiske foreldre og adoptivforeldre.
3  Hjemmeboende søsken omfatter hjemmeboende hel-, halv- og stesøsken. Helsøsken er personer som har begge foreldrene felles. Halvsøsken er personer som har en av foreldrene felles. Stesøsken er personer som ikke har noen av foreldrene felles, men som har foreldre i samliv. Personer som bor i samme privathusholdning som foreldrene, regnes som hjemmeboende. En person trenger ikke selv å være barn i husholdningen for å regnes som et hjemmeboende søsken.
4  Folke- og boligtellingen 3. november 2001.

Standardtegn i tabeller