Statistisk sentralbyrå

Barn

1 Barn1 0-17 år, etter antall foreldre2 i familien, foreldrenes samlivsform og barnets alder. 2001, 2005-2011. Prosent
Alder I alt Bor med begge foreldrene Bor med en av foreldrene
I alt Gifte Samboende I alt Mor Far
I alt Bare mor Mor og steforelder I alt Bare far Far og steforelder
20013 1 049 842 76,8 62,1 14,7 23,1 20,4 13,9 6,4 2,8 2,0 0,8
2005 1 078 081 74,9 59,4 15,6 25,1 21,6 14,6 7,0 3,5 2,4 1,0
2006 1 082 684 74,6 58,6 16,0 25,4 21,8 14,7 7,1 3,6 2,5 1,1
2007 1 085 765 74,6 58,0 16,7 25,4 21,7 14,7 7,0 3,7 2,6 1,1
2008 1 088 716 74,7 57,5 17,2 25,3 21,5 14,5 7,0 3,8 2,7 1,1
2009 1 092 727 74,6 57,2 17,4 25,4 21,4 14,6 6,9 4,0 2,8 1,2
2010 1 097 774 74,6 56,7 17,9 25,4 21,3 14,6 6,8 4,1 2,8 1,2
2011 1 102 000 74,7 56,2 18,4 25,3 21,1 14,5 6,6 4,2 2,9 1,3
                       
2011                      
0 år 61 497 87,3 45,6 41,7 12,7 12,0 10,0 2,1 0,6 0,5 0,1
1 år 62 784 87,5 49,8 37,7 12,5 11,6 10,4 1,2 0,9 0,8 0,1
2 år 62 057 85,8 53,5 32,3 14,2 13,0 11,4 1,6 1,2 1,0 0,2
3 år 60 474 84,5 55,6 28,9 15,5 13,8 11,7 2,1 1,7 1,4 0,3
4 år 60 899 82,9 57,9 25,0 17,1 15,0 12,3 2,7 2,1 1,7 0,4
5 år 59 475 81,4 59,5 21,9 18,6 16,2 12,8 3,4 2,4 1,9 0,5
6 år 59 693 79,7 60,0 19,8 20,3 17,4 13,1 4,2 2,9 2,2 0,7
7 år 59 259 77,5 59,9 17,6 22,5 19,3 14,0 5,3 3,2 2,5 0,8
8 år 58 034 75,6 59,5 16,1 24,4 20,6 14,3 6,4 3,8 2,9 0,9
9 år 59 251 73,2 59,0 14,2 26,8 22,4 15,1 7,3 4,4 3,1 1,3
10 år 61 614 71,6 58,5 13,2 28,4 23,6 15,6 8,0 4,7 3,2 1,5
11 år 61 822 69,9 58,1 11,7 30,1 24,9 15,9 9,0 5,3 3,6 1,6
12 år 61 172 68,1 57,3 10,8 31,9 26,0 16,4 9,6 5,9 3,9 2,0
13 år 62 751 66,4 56,8 9,7 33,6 27,4 17,0 10,4 6,2 4,1 2,1
14 år 63 990 64,9 55,9 9,0 35,1 28,4 17,5 10,9 6,7 4,4 2,3
15 år 63 213 64,1 55,8 8,3 36,0 29,0 17,8 11,2 6,9 4,5 2,4
16 år 62 483 62,9 55,4 7,5 37,1 29,0 17,7 11,3 8,1 5,4 2,7
17 år 61 532 62,0 55,1 6,9 38,0 29,8 18,4 11,5 8,1 5,4 2,8
1  Som barn regnes en person som er bosatt i samme bolig/privathusholdning som minst en av foreldrene, og som ikke selv er i samliv og/eller bor sammen med egne barn. Barn er biologiske barn og adoptivbarn. Fosterbarn regnes ikke som barn.
2  Biologiske foreldre og adoptivforeldre.
3  Folke- og boligtellingen 3. november 2001.

Standardtegn i tabeller