Statistisk sentralbyrå


Avløp, kommunalt, økonomi

6   Årskostnader, etter type, fylke og landsdel. 2001. Millioner kroner
Fylke/landsdel Totale kostnader Forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader Kapitalkostnader
Hele landet 4 396 2 394 2 003
Nordsjøfylkene 2 722 1 566 1 156
Resten av landet 1 675  828  847
       
01 Østfold  280  171  109
02 Akershus  502  316  186
03 Oslo .. .. ..
04 Hedmark  198  119 79
05 Oppland  219  123 95
06 Buskerud  239  120  120
07 Vestfold  261  136  125
08 Telemark  200  111 90
09 Aust-Agder  132 74 58
10 Vest-Agder  157 84 73
11 Rogaland  365  173  192
12 Hordaland  345  150  195
14 Sogn og Fjordane 74 38 36
15 Møre og Romsdal  167 87 79
16 Sør-Trøndelag  197 97  100
17 Nord-Trøndelag  174 87 87
18 Nordland  191  100 91
19 Troms  113 65 49
20 Finnmark 50 31 18

Standardtegn i tabeller