Statistisk sentralbyrå


Avløp, kommunalt, økonomi

5   Årskostnader, etter fylke og landsdel. 1994-2001. Millioner kroner
Fylke/landsdel 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Hele landet 2 936 3 113 3 187 3 184 3 428 3 906 4 007 4 396
Nordsjøfylkene 1 998 2 079 2 132 2 109 2 232 2 526 2 570 2 722
Resten av landet  938 1 034 1 055 1 076 1 196 1 381 1 437 1 675
                 
01 Østfold  219  224  235  236  249  286  281  280
02 Akershus  351  372  382  382  411  472  477  502
03 Oslo  403  413  438  400  407  471  498 ..
04 Hedmark  158  158  151  160  169  188  185  198
05 Oppland  175  184  198  194  193  208  212  219
06 Buskerud  203  222  216  209  218  239  252  239
07 Vestfold  138  148  151  153  174  196  228  261
08 Telemark  135  134  133  144  149  163  171  200
09 Aust-Agder 89 93 98 99  109  128  107  132
10 Vest-Agder  126  130  131  132  154  175  159  157
11 Rogaland  246  261  256  251  272  297  297  365
12 Hordaland  196  214  225  225  265  317  343  345
14 Sogn og Fjordane 39 43 45 44 50 57 63 74
15 Møre og Romsdal  107  108  110  110  122  145  142  167
16 Sør-Trøndelag  117  135  142  140  156  181  174  197
17 Nord-Trøndelag 66 79 78 87 99  114  116  174
18 Nordland 83 93 99  104  118  137  150  191
19 Troms 56 70 66 81 77 93  105  113
20 Finnmark 28 31 34 33 36 41 48 50

Standardtegn i tabeller