Statistisk sentralbyrå


Avløp, kommunalt, økonomi

4   Investeringer i den kommunale avløpssektoren, etter type tiltak, fylke og landsdel. 2001. Millioner kroner
Fylke/landsdel Totalt Type investering
Ledningsnett Renseanlegg
Hele landet 1 687 1 250  436
Nordsjøfylkene 1 028  738  290
Resten av landet  659  512  146
       
01 Østfold  157  152 5
02 Akershus  139  130 9
03 Oslo  131 82 49
04 Hedmark 70 57 14
05 Oppland 91 57 35
06 Buskerud  116 78 38
07 Vestfold  124 67 57
08 Telemark 42 38 5
09 Aust-Agder  124 46 78
10 Vest-Agder 33 31 2
11 Rogaland  153  137 16
12 Hordaland 97 86 12
14 Sogn og Fjordane 33 24 9
15 Møre og Romsdal 75 56 19
16 Sør-Trøndelag 96 43 53
17 Nord-Trøndelag 37 26 11
18 Nordland 77 68 9
19 Troms 69 55 14
20 Finnmark 22 18 4

Standardtegn i tabeller