Statistisk sentralbyrå

4 Del av innbyggjarane som bur i kommunar med tilbod om henteordning for kjeldesortert avfall, etter fylke. 2002-2009. Prosent [Retta 31. august 2010]
Heile landet Papir, papp og
drikkekartong
Glas Plast Metall EE-avfall Våtorganisk
avfall
Treavfall Park- og
hageavfall
Tekstilar Farleg avfall Anna For minst
eit materiale
Heimekompostering av
våtorganisk materiale
2002 78 9 20 10 8 61 2 25 4 17 14 95 ..
2003 94 7 34 20 8 67 3 5 3 19 5 98 4
2004 94 6 25 6 8 61 1 8 4 22 3 97 2
2005 86 5 25 4 7 60 0,1 8 2 19 2 96 2
2006 89 5 33 5 10 53 0,3 6 2 19 4 96 1
2007 90 4 39 4 8 52 0,3 5 2 18 10 97 1
2008 93 5 47 3 4 56 0,1 4 2 12 13 97 1
2009 95 12 71 10 5 68 0,2 5 5 10 6 99 1
                           
Fylke                          
Østfold 98 24 26 2 0 28 0 0 0 0 20 99 2
Akershus 95 0 52 0 0 26 0 0 0 0 0 97 1
Oslo1 .. 0 .. 0 0 .. 0 0 0 0 0  100 0
Hedmark 78 1 72 1 1 93 0,0 0 0 1 20  100 1
Oppland 92 0 88 0 0 91 0,0 0 0 37 3  100 1
Buskerud 92 7 89 7 0 90 0 11 0 5 0 97 1
Vestfold 99 56 62 56 0 99 0 26 0 0 20  100 0
Telemark 96 6 96 14 3 79 0 0 6 72 5 99 2
Aust- Agder  100 85  100 75 38  100 0,0 0 40 64 0  100 3
Vest-Agder 99 1 31 1 2  100 1,1 1 1 2 10  100 2
Rogaland 96 34 70 34 47 97 0 35 35 47 0 97 1
Hordaland 98 2 86 2 0 26 0 0 2 0 5 98 4
Sogn og Fjordane 99 3 73 0 0 82 0 0 0 0 5 99 2
Møre og Romsdal  100 6 40 2 1 31 0,7 0 1 1 3  100 2
Sør-Trøndelag  100 2 82 2 0 17 0,4 0 2 0 0  100 1
Nord-Trøndelag 96 2 83 2 2 96 0 0 0 0 1 96 1
Nordland 79 2 56 3 1 93 0 0 0 1 14  100 1
Troms Romsa 80 46 60 44 1 90 0 0 7 7 19 96 0
Finnmark Finnmárku 94 5 48 4 4 63 3,8 0 11 0 3 94 0
1  Utprikket fordi henteordningene varierer innad i Oslo.
Kilde: Avfallstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller