Statistisk sentralbyrå

Avfall - StatRes

Avfall fra statsforvaltningen1, etter aktivitetsområde og materialtype. 2008
  I alt Offentlig
administrasjon,
trygdeordninger
underlagt
offentlig
forvaltning
Forsvaret Undervisning Helse- og
sosialtjenester
I alt 89 292 13 393 16 811 13 934 45 154
           
Materialtype          
Papir 18 080 4 657 2 410 4 155 6 858
Metall 2 037 38 1 310 13  676
Plast  188 47 41 10 90
Glass  809 42 82  563  122
Treavfall 2 207 80 1 250  100  777
Våtorganisk avfall 4 555  474  857  737 2 487
Betong  282 72 72 0  138
Slam  962 3 3  309  647
EE-avfall 1 471  351  148  191  781
Andre materialer 1 660 39  335 92 1 194
Blandet avfall 53 447 6 999 7 860 7 612 30 976
Farlig avfall 3 461  524 2 443  149  345
Vraka kjøretøy2  133 67 0 3 63
1  Untatt tjenester tilknyttet transport og reisebyråvirksomhet, forskning og
utviklingsarbeid, annen forretningsmessig tjenesteyting, interesseorganisasjoner
ikke nevnt annet sted, fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport, annen
personlig tjenesteyting.
2  Vrakede kjøretøy fra Forsvaret er ikke inkludert i tallene.

Standardtegn i tabeller