Statistisk sentralbyrå


Arbeidstakere etter arbeidsstedskommune

11   Arbeidstakere i fiskeoppdrett, etter arbeidsstedsfylke
Arbeidsstedsfylke 4. kv. 1995 4. kv. 1996 4. kv. 1997 4. kv. 1998 4. kv. 1999 4. kv. 2000 Endring siste år
Hele landet 4 172 4 292 4 284 4 037 3 996 4 155 159
               
01 Østfold 3 3 1 3 4 4 -
02 Akershus - - - - - - -
03 Oslo 33 48 34 49 37 38 1
04 Hedmark 1 2 2 4 1 1 -
05 Oppland 8 10 9 8 7 7 -
06 Buskerud 1 1 1 1 1 1 -
07 Vestfold - - - - - - -
08 Telemark 8 10 11 9 10 5 -5
09 Aust-Agder 8 10 12 15 16 16 -
10 Vest-Agder 89 98 90 64 75 100 25
11 Rogaland 169 173 213 205 240 281 41
12 Hordaland 1 067 1 051 960 833 748 814 66
14 Sogn og Fjordane 398 386 389 378 345 334 -11
15 Møre og Romsdal 612 660 678 451 522 492 -30
16 Sør-Trøndelag 458 468 446 525 467 448 -19
17 Nord-Trøndelag 224 221 207 171 158 186 28
18 Nordland 698 697 734 715 711 750 39
19 Troms 284 324 330 435 470 452 -18
20 Finnmark 111 130 167 171 184 226 42
21 Svalbard - - - - - - -
22 Jan Mayen - - - - - - -
23 Kontinentalsokkelen - - - - - - -
Kilde: Arbeidstakerstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller