Statistisk sentralbyrå


Arbeidstakere etter arbeidsstedskommune

10   Arbeidstakere i offentlig administrasjon og forsvar, helse- og sosialtjenester, undervisning m.m., etter arbeidsstedsfylke
Arbeidsstedsfylke 4. kv. 1995 4. kv. 1996 4. kv. 1997 4. kv. 1998 4. kv. 1999 4. kv. 2000 Endring siste år
Hele landet 669 710 686 803 694 552 704 951 717 839 726 343 8 504
               
01 Østfold 31 368 31 884 32 187 33 280 34 443 34 814 371
02 Akershus 56 956 58 486 59 892 61 671 63 567 64 295 728
03 Oslo 107 490 111 665 113 694 115 704 117 076 120 448 3 372
04 Hedmark 26 810 27 400 27 874 27 979 28 535 28 832 297
05 Oppland 26 424 26 815 27 115 27 725 28 001 28 491 490
06 Buskerud 31 173 32 081 32 447 33 067 33 930 34 347 417
07 Vestfold 26 957 27 577 28 132 28 675 30 367 30 220 -147
08 Telemark 22 397 23 050 23 591 23 962 24 734 25 249 515
09 Aust-Agder 13 904 14 274 14 407 14 491 14 789 15 023 234
10 Vest-Agder 20 855 21 394 21 527 21 948 22 207 22 779 572
11 Rogaland 46 755 48 067 48 708 49 846 51 054 51 715 661
12 Hordaland 67 007 68 637 69 158 69 784 70 678 70 911 233
14 Sogn og Fjordane 15 791 16 116 16 017 16 110 16 307 16 325 18
15 Møre og Romsdal 31 047 31 811 31 882 32 188 32 912 33 081 169
16 Sør-Trøndelag 43 249 44 739 46 654 46 702 45 514 45 299 -215
17 Nord-Trøndelag 19 454 19 602 19 226 19 418 20 118 20 069 -49
18 Nordland 38 604 39 015 39 015 39 191 39 754 40 354 600
19 Troms 28 772 29 436 28 839 29 017 29 461 29 776 315
20 Finnmark 14 568 14 620 14 043 14 006 14 198 14 121 -77
21 Svalbard 129 134 144 187 194 193 -1
22 Jan Mayen - - - - - - -
23 Kontinentalsokkelen - - - - - 1 1
Kilde: Arbeidstakerstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller