Statistisk sentralbyrå


Arbeidstakere etter arbeidsstedskommune

9   Arbeidstakere i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift, etter arbeidsstedsfylke
Arbeidsstedsfylke 4. kv. 1995 4. kv. 1996 4. kv. 1997 4. kv. 1998 4. kv. 1999 4. kv. 2000 Endring siste år
Hele landet 131 782 141 602 155 800 172 486 182 550 196 905 14 355
               
01 Østfold 3 961 4 201 4 824 5 368 5 846 6 627 781
02 Akershus 17 054 18 176 20 913 23 187 24 204 24 680 476
03 Oslo 41 355 45 796 51 035 58 307 62 536 71 571 9 035
04 Hedmark 2 725 2 991 3 248 3 345 3 811 4 192 381
05 Oppland 2 705 2 896 3 279 3 247 3 349 3 471 122
06 Buskerud 4 958 5 177 5 593 6 103 6 678 6 648 -30
07 Vestfold 4 059 4 263 4 848 5 342 5 706 6 471 765
08 Telemark 2 977 3 208 3 741 3 975 3 997 4 271 274
09 Aust-Agder 1 782 1 855 1 874 1 984 2 346 2 489 143
10 Vest-Agder 3 140 3 633 3 828 4 179 4 423 4 294 -129
11 Rogaland 11 201 12 037 13 021 14 435 14 230 14 299 69
12 Hordaland 11 635 11 914 13 109 14 756 15 901 16 863 962
14 Sogn og Fjordane 1 474 1 607 1 657 1 836 1 928 2 012 84
15 Møre og Romsdal 3 613 3 859 3 990 4 188 4 445 4 610 165
16 Sør-Trøndelag 8 633 9 163 9 650 10 597 11 078 11 904 826
17 Nord-Trøndelag 1 658 1 721 1 790 1 980 2 096 2 160 64
18 Nordland 4 179 4 303 4 523 4 716 4 853 5 107 254
19 Troms 2 984 3 255 3 477 3 585 3 906 4 006 100
20 Finnmark 996 966 980 1 000 1 017 1 103 86
21 Svalbard 121 120 120 113 100 84 -16
22 Jan Mayen 4 4 4 4 5 7 2
23 Kontinentalsokkelen 568 457 296 239 95 36 -59
Kilde: Arbeidstakerstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller