Statistisk sentralbyrå


Arbeidstakere etter arbeidsstedskommune

8   Arbeidstakere i finansiell tjenesteyting og forsikring, etter arbeidsstedsfylke
Arbeidsstedsfylke 4. kv. 1995 4. kv. 1996 4. kv. 1997 4. kv. 1998 4. kv. 1999 4. kv. 2000 Endring siste år
Hele landet 46 828 46 248 44 767 45 430 45 344 44 342 -1 002
               
01 Østfold 1 488 1 467 1 397 1 362 1 361 1 326 -35
02 Akershus 1 798 1 849 2 116 2 038 2 059 2 478 419
03 Oslo 17 547 17 411 16 614 17 800 18 059 16 789 -1 270
04 Hedmark 1 304 1 287 1 297 1 280 1 201 1 193 -8
05 Oppland 1 264 1 263 1 207 1 182 1 124 1 096 -28
06 Buskerud 1 523 1 492 1 437 1 363 1 346 1 332 -14
07 Vestfold 1 521 1 493 1 412 1 386 1 313 1 277 -36
08 Telemark 982 948 910 880 865 875 10
09 Aust-Agder 844 827 805 811 773 770 -3
10 Vest-Agder 1 173 1 166 1 080 1 072 1 048 1 033 -15
11 Rogaland 2 521 2 488 2 266 2 263 2 330 2 422 92
12 Hordaland 5 199 5 098 5 018 5 025 4 906 5 024 118
14 Sogn og Fjordane 779 807 764 726 714 720 6
15 Møre og Romsdal 1 963 1 927 1 886 1 855 1 875 1 797 -78
16 Sør-Trøndelag 2 609 2 577 2 553 2 574 2 658 2 659 1
17 Nord-Trøndelag 662 637 594 562 577 553 -24
18 Nordland 1 811 1 780 1 690 1 640 1 598 1 560 -38
19 Troms 1 387 1 320 1 305 1 218 1 179 1 096 -83
20 Finnmark 452 409 413 391 354 339 -15
21 Svalbard 1 2 3 2 4 3 -1
22 Jan Mayen - - - - - - -
23 Kontinentalsokkelen - - - - - - -
Kilde: Arbeidstakerstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller