Statistisk sentralbyrå


Arbeidstakere etter arbeidsstedskommune

7   Arbeidstakere i transport, lager, post og telekommunikasjon, etter arbeidsstedsfylke
Arbeidsstedsfylke 4. kv. 1995 4. kv. 1996 4. kv. 1997 4. kv. 1998 4. kv. 1999 4. kv. 2000 Endring siste år
Hele landet 141 556 142 796 141 861 151 852 152 936 152 745 -191
               
01 Østfold 5 164 5 359 5 137 5 497 5 605 5 543 -62
02 Akershus 13 829 14 429 14 350 15 996 17 506 17 195 -311
03 Oslo 27 296 28 364 29 118 33 131 32 990 34 249 1 259
04 Hedmark 4 094 4 056 3 701 3 674 3 764 3 824 60
05 Oppland 4 139 4 103 3 948 4 170 4 081 4 019 -62
06 Buskerud 5 671 5 649 5 634 5 990 5 795 5 566 -229
07 Vestfold 5 185 5 058 5 175 5 399 5 607 5 622 15
08 Telemark 3 713 3 699 3 656 3 918 3 985 3 819 -166
09 Aust-Agder 2 703 2 718 2 710 3 100 3 053 3 011 -42
10 Vest-Agder 4 400 4 395 4 338 4 572 4 524 4 741 217
11 Rogaland 10 686 10 635 10 501 11 460 11 247 11 344 97
12 Hordaland 14 748 14 495 14 185 14 688 14 907 14 794 -113
14 Sogn og Fjordane 3 339 3 282 3 385 3 401 3 474 3 187 -287
15 Møre og Romsdal 7 954 7 975 7 927 8 150 8 165 8 168 3
16 Sør-Trøndelag 8 302 8 291 8 040 8 214 8 156 7 987 -169
17 Nord-Trøndelag 3 182 3 241 3 165 3 242 3 174 3 133 -41
18 Nordland 9 262 9 267 9 186 9 318 9 136 8 770 -366
19 Troms 5 228 5 199 5 331 5 376 5 186 5 203 17
20 Finnmark 2 533 2 437 2 235 2 317 2 219 2 200 -19
21 Svalbard 66 98 104 104 112 123 11
22 Jan Mayen - - - - - - -
23 Kontinentalsokkelen 62 46 35 135 250 247 -3
Kilde: Arbeidstakerstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller