Statistisk sentralbyrå


Arbeidstakere etter arbeidsstedskommune

6   Arbeidstakere i varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet, etter arbeidsstedsfylke
Arbeidsstedsfylke 4. kv. 1995 4. kv. 1996 4. kv. 1997 4. kv. 1998 4. kv. 1999 4. kv. 2000 Endring siste år
Hele landet 332 330 341 015 357 826 368 968 371 379 369 856 -1 523
               
01 Østfold 15 582 15 507 16 783 17 179 17 601 17 394 -207
02 Akershus 37 935 40 179 43 100 45 059 45 893 45 012 -881
03 Oslo 65 625 67 818 70 695 72 968 72 416 71 872 -544
04 Hedmark 11 236 11 358 11 595 11 998 11 878 11 979 101
05 Oppland 12 109 12 117 12 558 12 834 12 914 12 842 -72
06 Buskerud 17 804 18 500 19 098 19 520 19 381 19 833 452
07 Vestfold 14 432 14 862 15 519 16 065 16 122 16 162 40
08 Telemark 10 034 10 226 10 836 11 158 11 198 11 183 -15
09 Aust-Agder 5 689 5 864 6 281 6 334 6 312 6 479 167
10 Vest-Agder 10 302 10 478 11 165 11 720 11 881 11 813 -68
11 Rogaland 25 762 26 553 27 945 29 218 30 145 29 106 -1 039
12 Hordaland 28 895 29 253 30 652 32 074 31 987 32 776 789
14 Sogn og Fjordane 6 054 6 172 6 381 6 338 6 476 6 360 -116
15 Møre og Romsdal 14 289 14 709 15 307 15 778 15 960 15 869 -91
16 Sør-Trøndelag 18 750 19 223 20 219 20 531 21 120 21 320 200
17 Nord-Trøndelag 7 062 7 132 7 463 7 402 7 364 7 263 -101
18 Nordland 13 874 13 940 14 673 15 053 15 081 14 896 -185
19 Troms 10 692 10 913 11 331 11 460 11 603 11 564 -39
20 Finnmark 4 992 4 946 4 837 4 852 4 739 4 643 -96
21 Svalbard 135 158 159 181 178 238 60
22 Jan Mayen - - - - - - -
23 Kontinentalsokkelen 1 077 1 107 1 229 1 246 1 130 1 252 122
Kilde: Arbeidstakerstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller