Statistisk sentralbyrå


Arbeidstakere etter arbeidsstedskommune

5   Arbeidstakere i bygge- og anleggsvirksomhet, etter arbeidsstedsfylke
Arbeidsstedsfylke 4. kv. 1995 4. kv. 1996 4. kv. 1997 4. kv. 1998 4. kv. 1999 4. kv. 2000 Endring siste år
Hele landet 99 342 104 716 117 882 123 409 123 394 129 228 5 834
               
01 Østfold 5 232 5 639 6 633 7 077 7 032 7 640 608
02 Akershus 8 063 8 795 9 655 8 887 8 662 9 225 563
03 Oslo 14 237 15 509 17 508 19 698 19 179 20 934 1 755
04 Hedmark 3 881 4 148 4 497 4 727 4 737 4 920 183
05 Oppland 3 862 4 024 4 489 4 779 4 869 5 255 386
06 Buskerud 5 097 5 300 6 069 6 404 6 611 7 073 462
07 Vestfold 4 215 4 411 5 047 5 531 5 625 5 815 190
08 Telemark 3 609 3 835 4 249 4 582 4 497 4 662 165
09 Aust-Agder 1 807 1 859 2 177 2 260 2 282 2 383 101
10 Vest-Agder 3 209 3 466 4 022 4 285 4 298 4 509 211
11 Rogaland 7 768 7 914 8 920 9 553 10 185 10 529 344
12 Hordaland 10 373 10 665 11 983 12 243 12 650 12 749 99
14 Sogn og Fjordane 2 576 2 587 2 772 2 911 2 963 3 152 189
15 Møre og Romsdal 5 208 5 271 6 070 6 275 6 030 6 203 173
16 Sør-Trøndelag 6 329 6 839 7 470 7 800 7 720 7 956 236
17 Nord-Trøndelag 2 765 2 925 3 166 3 171 3 241 3 422 181
18 Nordland 5 843 5 945 6 634 6 731 6 515 6 389 -126
19 Troms 3 502 3 766 4 240 4 269 4 206 4 379 173
20 Finnmark 1 681 1 753 1 899 1 941 1 948 1 953 5
21 Svalbard 65 64 77 58 35 78 43
22 Jan Mayen - - - - - - -
23 Kontinentalsokkelen 20 1 305 227 109 2 -107
Kilde: Arbeidstakerstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller