Statistisk sentralbyrå


Arbeidstakere etter arbeidsstedskommune

4   Arbeidstakere i kraft- og vannforsyning, etter arbeidsstedsfylke
Arbeidsstedsfylke 4. kv. 1995 4. kv. 1996 4. kv. 1997 4. kv. 1998 4. kv. 1999 4. kv. 2000 Endring siste år
Hele landet 20 426 20 426 19 429 18 546 17 963 17 372 -591
               
01 Østfold 1 083 1 050 1 041 1 042 907 840 -67
02 Akershus 1 712 1 739 1 698 1 594 1 558 1 212 -346
03 Oslo 1 453 1 430 1 419 1 286 1 235 1 578 343
04 Hedmark 809 811 787 786 733 717 -16
05 Oppland 940 948 921 887 884 847 -37
06 Buskerud 1 279 1 303 1 134 1 086 979 895 -84
07 Vestfold 729 701 691 676 660 629 -31
08 Telemark 1 029 1 013 956 967 913 891 -22
09 Aust-Agder 520 531 483 462 471 412 -59
10 Vest-Agder 831 830 785 758 769 788 19
11 Rogaland 1 400 1 384 1 295 1 240 1 261 1 226 -35
12 Hordaland 1 813 1 804 1 775 1 705 1 694 1 639 -55
14 Sogn og Fjordane 833 853 826 795 805 770 -35
15 Møre og Romsdal 1 186 1 183 1 105 972 929 909 -20
16 Sør-Trøndelag 1 328 1 347 1 279 1 148 1 109 1 063 -46
17 Nord-Trøndelag 768 767 668 659 638 655 17
18 Nordland 1 574 1 590 1 449 1 393 1 341 1 274 -67
19 Troms 673 672 646 633 637 612 -25
20 Finnmark 449 453 450 431 421 397 -24
21 Svalbard 17 17 21 26 19 18 -1
22 Jan Mayen - - - - - - -
23 Kontinentalsokkelen - - - - - - -
Kilde: Arbeidstakerstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller