Statistisk sentralbyrå


Arbeidstakere etter arbeidsstedskommune

3   Arbeidstakere i industri og bergverksdrift, etter arbeidsstedsfylke
Arbeidsstedsfylke 4. kv. 1995 4. kv. 1996 4. kv. 1997 4. kv. 1998 4. kv. 1999 4. kv. 2000 Endring siste år
Hele landet1 294 575 300 654 306 913 306 841 294 664 285 701 -7 963
               
01 Østfold 21 448 21 493 22 029 22 036 21 243 20 954 -289
02 Akershus 16 912 17 370 18 136 17 279 17 273 17 344 71
03 Oslo1 30 100 29 865 30 252 30 364 28 636 27 034 -602
04 Hedmark 11 609 11 948 12 138 11 803 11 146 11 046 -100
05 Oppland 10 961 11 122 11 263 11 273 10 954 10 908 -46
06 Buskerud 18 884 19 364 20 025 19 688 18 592 17 649 -943
07 Vestfold 16 070 16 377 16 692 16 524 15 785 15 564 -221
08 Telemark 14 200 14 335 14 344 14 118 13 587 13 460 -127
09 Aust-Agder 7 204 7 502 7 504 7 718 7 210 7 072 -138
10 Vest-Agder 11 584 11 909 12 467 12 933 12 572 11 601 -971
11 Rogaland 28 360 30 460 31 204 31 754 31 478 29 124 -2 354
12 Hordaland 30 039 30 481 30 611 31 584 30 464 28 938 -1 526
14 Sogn og Fjordane 9 747 10 181 9 917 9 636 8 885 9 058 173
15 Møre og Romsdal 22 754 23 494 24 599 25 188 24 203 24 074 -129
16 Sør-Trøndelag 13 729 14 176 14 525 14 519 14 199 14 385 186
17 Nord-Trøndelag 7 448 7 604 8 080 7 794 7 576 7 240 -336
18 Nordland 11 255 11 717 11 907 11 779 11 028 10 846 -182
19 Troms 4 998 5 286 5 505 5 296 5 068 4 922 -146
20 Finnmark 4 379 3 975 3 772 3 542 3 148 3 057 -91
21 Svalbard 284 272 244 212 224 238 14
22 Jan Mayen - - - - - - -
23 Kontinentalsokkelen 2 610 1 723 1 699 1 801 1 393 1 187 -206
1  På grunn av feil i datagrunnlaget for 4. kv. 1999 er endringstallet for arbeidstakere i industrien for Oslo redusert med 1 000 arbeidstakere.
Kilde: Arbeidstakerstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller