Statistisk sentralbyrå


Arbeidstakere etter arbeidsstedskommune

2   Arbeidstakere i utvinning av olje og naturgass, etter arbeidsstedsfylke
Arbeidsstedsfylke 4. kv. 1995 4. kv. 1996 4. kv. 1997 4. kv. 1998 4. kv. 1999 4. kv. 2000 Endring siste år
Hele landet 24 658 25 410 26 749 29 027 29 547 28 423 -1 124
               
01 Østfold - - - - 4 4 0
02 Akershus 976 999 1 077 1 168 953 712 -241
03 Oslo 1 215 1 135 1 057 798 755 289 -466
04 Hedmark - - - - - - -
05 Oppland - - 1 1 1 5 4
06 Buskerud - - 4 5 6 2 -4
07 Vestfold 1 1 1 5 7 8 1
08 Telemark - - 4 4 4 7 3
09 Aust-Agder - - 1 1 2 - -2
10 Vest-Agder 6 5 1 2 9 173 164
11 Rogaland 8 901 9 015 9 494 10 539 10 123 8 964 -1 159
12 Hordaland 2 198 2 338 2 735 3 085 2 872 3 236 364
14 Sogn og Fjordane 80 71 68 73 88 48 -40
15 Møre og Romsdal 117 102 79 72 22 38 16
16 Sør-Trøndelag 504 549 603 651 676 646 -30
17 Nord-Trøndelag 106 95 134 252 242 247 5
18 Nordland - - 1 - - 1 1
19 Troms 121 132 163 179 152 167 15
20 Finnmark - - - - - - -
21 Svalbard - - - - - - -
22 Jan Mayen - - - - - - -
23 Kontinentalsokkelen 10 433 10 968 11 326 12 192 13 631 13 876 245
Kilde: Arbeidstakerstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller