Statistisk sentralbyrå


Arbeidstakere etter bostedskommune og utdanning

10   Arbeidstakere 16-74 år, etter utdanningsnivå, kjønn og bostedsfylke. Prosent. 4. kv. 2000 og 2001
Bostedsfylke. År Arbeidstakere i alt Prosent Utdanningsnivå
Grunnskole1 Videregående skole2 Universitet og høyskole kort3 Universitet og høyskole lang4 Uoppgitt
Hele landet              
2000              
I alt 1 955 109 100 11,5 59,0 21,3 5,9 2,3
Menn 1 020 416 100 11,3 60,2 18,2 7,8 2,5
Kvinner 934 693 100 11,8 57,6 24,7 3,7 2,2
2001              
I alt 1 951 173 100 10,8 58,8 21,7 6,1 2,6
Menn 1 017 604 100 10,6 60,2 18,4 8,0 2,8
Kvinner 933 569 100 11,0 57,2 25,4 4,0 2,5
               
01 Østfold              
2000              
I alt 106 941 100 13,8 62,7 18,2 3,4 1,8
Menn 55 968 100 13,3 64,3 15,5 4,9 1,9
Kvinner 50 973 100 14,3 61,0 21,3 1,7 1,7
2001              
I alt 107 352 100 13,3 62,7 18,6 3,5 2,0
Menn 56 139 100 12,8 64,4 15,6 5,0 2,1
Kvinner 51 213 100 13,8 60,7 21,7 1,9 1,9
               
02 Akershus              
2000              
I alt 226 634 100 11,1 54,9 23,1 8,1 2,8
Menn 116 637 100 11,1 54,5 20,5 11,0 2,9
Kvinner 109 997 100 11,1 55,4 25,9 4,9 2,7
2001              
I alt 225 622 100 10,5 54,8 23,4 8,3 3,0
Menn 115 832 100 10,5 54,6 20,5 11,2 3,2
Kvinner 109 790 100 10,5 55,0 26,5 5,2 2,9
               
03 Oslo              
2000              
I alt 238 001 100 8,8 45,4 28,5 12,1 5,2
Menn 121 251 100 9,0 44,8 25,7 14,9 5,7
Kvinner 116 750 100 8,7 46,0 31,5 9,2 4,6
2001              
I alt 237 365 100 8,1 44,4 28,9 12,7 5,8
Menn 121 090 100 8,2 43,9 26,0 15,3 6,5
Kvinner 116 275 100 8,0 44,9 32,0 10,0 5,1
               
04 Hedmark              
2000              
I alt 76 149 100 15,5 61,0 18,6 3,4 1,6
Menn 39 247 100 15,9 62,6 15,1 4,7 1,6
Kvinner 36 902 100 15,2 59,2 22,2 1,9 1,5
2001              
I alt 76 540 100 14,7 61,3 18,9 3,5 1,7
Menn 39 261 100 15,0 63,1 15,2 4,9 1,8
Kvinner 37 279 100 14,3 59,4 22,7 2,0 1,6
               
05 Oppland              
2000              
I alt 76 212 100 13,7 63,0 18,3 3,4 1,6
Menn 39 153 100 14,1 64,5 14,8 4,9 1,7
Kvinner 37 059 100 13,2 61,5 21,9 1,9 1,4
2001              
I alt 75 385 100 12,7 63,4 18,7 3,6 1,6
Menn 38 700 100 13,2 65,1 15,0 4,9 1,8
Kvinner 36 685 100 12,2 61,6 22,6 2,1 1,4
               
06 Buskerud              
2000              
I alt 108 116 100 13,4 60,3 19,4 4,5 2,4
Menn 56 235 100 13,4 60,4 17,2 6,5 2,4
Kvinner 51 881 100 13,4 60,2 21,8 2,2 2,4
2001              
I alt 107 549 100 12,6 60,4 19,8 4,6 2,5
Menn 55 900 100 12,7 60,6 17,4 6,7 2,6
Kvinner 51 649 100 12,6 60,1 22,4 2,4 2,5
               
07 Vestfold              
2000              
I alt 91 286 100 11,0 61,9 21,2 4,0 1,9
Menn 47 571 100 10,8 63,0 18,5 5,8 1,9
Kvinner 43 715 100 11,1 60,8 24,1 2,0 2,0
2001              
I alt 92 140 100 10,4 61,6 21,7 4,1 2,2
Menn 47 984 100 10,3 63,0 18,7 5,8 2,2
Kvinner 44 156 100 10,4 60,2 25,0 2,2 2,2
               
08 Telemark              
2000              
I alt 69 246 100 12,7 63,6 18,1 3,9 1,7
Menn 36 261 100 11,9 66,2 14,6 5,6 1,6
Kvinner 32 985 100 13,5 60,8 21,9 2,1 1,7
2001              
I alt 68 193 100 11,8 63,7 18,7 4,1 1,8
Menn 35 662 100 11,2 66,5 14,8 5,7 1,7
Kvinner 32 531 100 12,5 60,5 22,8 2,2 1,9
               
09 Aust-Agder              
2000              
I alt 42 070 100 10,1 63,7 20,4 4,1 1,6
Menn 22 338 100 9,2 66,1 17,3 5,8 1,6
Kvinner 19 732 100 11,3 61,1 23,9 2,1 1,6
2001              
I alt 41 909 100 9,5 64,0 20,6 4,1 1,8
Menn 22 267 100 8,6 66,6 17,3 5,9 1,7
Kvinner 19 642 100 10,6 61,1 24,3 2,2 1,8
               
10 Vest-Agder              
2000              
I alt 64 090 100 9,9 64,0 20,2 4,0 1,8
Menn 34 582 100 9,7 65,8 16,9 5,6 1,9
Kvinner 29 508 100 10,2 61,9 24,0 2,2 1,8
2001              
I alt 63 717 100 9,3 63,7 20,6 4,3 2,1
Menn 34 390 100 9,1 65,6 17,2 5,8 2,2
Kvinner 29 327 100 9,6 61,4 24,6 2,4 2,0
               
11 Rogaland              
2000              
I alt 165 626 100 11,2 61,9 19,4 5,2 2,4
Menn 89 252 100 10,7 63,7 15,9 7,1 2,5
Kvinner 76 374 100 11,7 59,7 23,4 3,0 2,2
2001              
I alt 166 105 100 10,5 61,8 19,7 5,3 2,7
Menn 89 388 100 10,1 63,8 16,0 7,2 2,9
Kvinner 76 717 100 10,9 59,5 24,0 3,1 2,5
               
12 Hordaland              
2000              
I alt 191 331 100 11,0 59,8 21,5 5,9 1,8
Menn 101 185 100 10,3 61,6 18,5 7,7 1,9
Kvinner 90 146 100 11,9 57,8 24,7 3,9 1,7
2001              
I alt 191 871 100 10,3 59,6 21,9 6,1 2,0
Menn 101 649 100 9,7 61,5 18,8 7,9 2,1
Kvinner 90 222 100 11,1 57,3 25,5 4,2 1,9
               
14 Sogn og Fjordane              
2000              
I alt 44 464 100 11,1 64,9 19,0 3,3 1,7
Menn 23 499 100 11,2 67,1 15,5 4,5 1,7
Kvinner 20 965 100 11,0 62,4 23,0 2,0 1,7
2001              
I alt 44 423 100 10,5 64,7 19,5 3,4 2,0
Menn 23 370 100 10,5 67,3 15,4 4,6 2,1
Kvinner 21 053 100 10,4 61,7 24,0 2,1 1,8
               
15 Møre og Romsdal              
2000              
I alt 101 157 100 12,2 64,2 19,2 3,0 1,4
Menn 53 752 100 12,5 65,5 16,4 4,2 1,5
Kvinner 47 405 100 11,9 62,8 22,4 1,6 1,3
2001              
I alt 100 881 100 11,5 64,1 19,6 3,1 1,7
Menn 53 607 100 11,8 65,7 16,5 4,3 1,8
Kvinner 47 274 100 11,2 62,2 23,2 1,8 1,5
               
16 Sør-Trøndelag              
2000              
I alt 114 616 100 10,4 58,6 21,4 8,0 1,7
Menn 60 280 100 9,7 59,8 17,6 11,1 1,8
Kvinner 54 336 100 11,2 57,1 25,5 4,6 1,6
2001              
I alt 115 333 100 9,5 58,6 22,0 8,2 1,8
Menn 60 420 100 8,9 59,9 18,0 11,2 2,0
Kvinner 54 913 100 10,0 57,1 26,3 4,9 1,7
               
17 Nord-Trøndelag              
2000              
I alt 50 844 100 10,2 65,1 20,1 3,6 1,0
Menn 26 428 100 10,1 68,3 15,5 5,2 1,0
Kvinner 24 416 100 10,3 61,7 25,1 1,9 1,1
2001              
I alt 50 986 100 9,5 65,2 20,5 3,7 1,1
Menn 26 482 100 9,4 68,6 15,6 5,3 1,1
Kvinner 24 504 100 9,7 61,5 25,7 2,0 1,2
               
18 Nordland              
2000              
I alt 94 594 100 12,9 62,9 19,5 3,2 1,4
Menn 48 618 100 12,3 65,0 16,8 4,5 1,3
Kvinner 45 976 100 13,4 60,8 22,4 1,9 1,5
2001              
I alt 93 332 100 12,0 62,9 20,1 3,4 1,6
Menn 47 966 100 11,6 65,2 17,0 4,7 1,5
Kvinner 45 366 100 12,4 60,6 23,4 2,0 1,6
               
19 Troms              
2000              
I alt 64 015 100 12,1 58,4 21,5 5,8 2,1
Menn 33 179 100 11,6 60,7 18,2 7,5 2,0
Kvinner 30 836 100 12,8 56,0 25,0 4,1 2,1
2001              
I alt 63 135 100 11,2 58,5 21,9 6,1 2,3
Menn 32 711 100 10,8 61,0 18,3 7,6 2,3
Kvinner 30 424 100 11,6 55,8 25,8 4,5 2,4
               
20 Finnmark              
2000              
I alt 29 717 100 14,5 57,4 21,5 3,5 3,1
Menn 14 980 100 14,0 61,6 17,2 4,3 2,9
Kvinner 14 737 100 15,1 53,2 25,8 2,7 3,3
2001              
I alt 29 335 100 13,5 57,3 21,9 3,7 3,6
Menn 14 786 100 12,9 61,8 17,5 4,4 3,4
Kvinner 14 549 100 14,1 52,8 26,3 2,9 3,9
1  Ikke medregnet personer med uoppgitt eller ingen fullført utdanning.
2  Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.
3  Universitets- og høyskolenivå, kort; omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.
4  Universitets- og høyskolenivå, lang; omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.
Kilde: Arbeidstakerstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller