Statistisk sentralbyrå


Arbeidstakere etter bostedskommune og utdanning

9   Arbeidstakere 16-74 år, etter kjønn, fagfelt og utdanningsnivå. 4. kv. 2000 og 2001
Fagfelt. Utdanningsnivå 2000 2001 Endring sist år. Prosent
I alt Menn Kvinner Endring sist år
I alt 1 955 109 1 951 173   1 017 604 933 569 -3 936 -0,2
             
0 Allmenne fag            
I alt 493 213 474 047 217 432 256 615 -19 166 -3,9
Grunnskole1 222 920 208 413 107 096 101 317 -14 507 -6,5
Videregående skole2 270 293 265 634 110 336 155 298 -4 659 -1,7
             
1 Humanistiske og estetiske fag            
I alt 102 712 101 773 35 210 66 563 -939 -0,9
Grunnskole1 151 141 51 90 -10 -6,6
Videregående skole2 37 412 38 462 7 759 30 703 1 050 2,8
Univ. og høyskole, kort3 50 905 48 555 19 251 29 304 -2 350 -4,6
Univ. og høyskole, lang4 14 244 14 615 8 149 6 466 371 2,6
             
2 Lærerutd. og utd. i pedagogikk            
I alt 117 453 119 156 37 704 81 452 1 703 1,4
Grunnskole1 33 23 10 13 -10 -30,3
Videregående skole2 1 449 1 384 655 729 -65 -4,5
Univ. og høyskole, kort3 112 303 113 990 35 524 78 466 1 687 1,5
Univ. og høyskole, lang4 3 668 3 759 1 515 2 244 91 2,5
             
3 Samfunnsfag og juridiske fag            
I alt 43 696 45 691 23 270 22 421 1 995 4,6
Grunnskole1 11 9 4 5 -2 -18,2
Videregående skole2 568 563 343 220 -5 -0,9
Univ. og høyskole, kort3 23 476 24 106 11 012 13 094 630 2,7
Univ. og høyskole, lang4 19 641 21 013 11 911 9 102 1 372 7,0
             
4 Økonomiske og administrative fag            
I alt 293 400 292 109 114 683 177 426 -1 291 -0,4
Grunnskole1 1 063 978 187 791 -85 -8,0
Videregående skole2 217 228 213 391 69 619 143 772 -3 837 -1,8
Univ. og høyskole, kort3 71 338 73 535 42 062 31 473 2 197 3,1
Univ. og høyskole, lang4 3 771 4 205 2 815 1 390 434 11,5
             
5 Naturvitensk. håndv. og tekn. fag            
I alt 506 203 510 147 443 919 66 228 3 944 0,8
Grunnskole1 582 546 471 75 -36 -6,2
Videregående skole2 393 167 394 712 348 317 46 395 1 545 0,4
Univ. og høyskole, kort3 63 654 65 103 55 185 9 918 1 449 2,3
Univ. og høyskole, lang4 48 800 49 786 39 946 9 840 986 2,0
             
6 Helse-, sosial og idrettsfag            
I alt 237 894 243 286 33 652 209 634 5 392 2,3
Grunnskole1 276 257 11 246 -19 -6,9
Videregående skole2 141 311 142 475 11 982 130 493 1 164 0,8
Univ. og høyskole, kort3 79 535 83 231 11 158 72 073 3 696 4,6
Univ. og høyskole, lang4 16 772 17 323 10 501 6 822 551 3,3
             
7 Primærnæringsfag            
I alt 33 918 33 750 26 240 7 510 -168 -0,5
Grunnskole1 68 65 53 12 -3 -4,4
Videregående skole2 28 657 28 458 22 313 6 145 -199 -0,7
Univ. og høyskole, kort3 1 134 1 117 835 282 -17 -1,5
Univ. og høyskole, lang4 4 059 4 110 3 039 1 071 51 1,3
             
8 Samferds., sikkerh. o.a. serv.fag            
I alt 80 679 80 228 57 469 22 759 -451 -0,6
Grunnskole1 193 180 115 65 -13 -6,7
Videregående skole2 62 515 62 114 41 731 20 383 -401 -0,6
Univ. og høyskole, kort3 14 236 14 277 12 131 2 146 41 0,3
Univ. og høyskole, lang4 3 735 3 657 3 492 165 -78 -2,1
             
9 Uoppgitt fagfelt og utdanning            
I alt 45 941 50 986 28 025 22 961 5 045 11
1  Ikke medregnet personer med uoppgitt eller ingen fullført utdanning.
2  Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.
3  Universitets- og høyskolenivå, kort; omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.
4  Universitets- og høyskolenivå, lang; omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.
Kilde: Arbeidstakerstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller