Statistisk sentralbyrå


Arbeidstakere etter bostedskommune og utdanning

7   Arbeidstakere 16-74 år, etter avtalt arbeidstid i hovedarbeidsforholdet, kjønn og bostedsfylke. Prosent. 4. kv. 1995, 2000 og 2001
Bostedsfylke. År Menn Kvinner
I alt 4-19 timer 20-29 timer 30 timer og over I alt 4-19 timer 20-29 timer 30 timer og over
Hele landet                
1995 100 7,9 3,4 88,8    100 24,8 19,4 55,8
2000 100 8,4 3,5 88,2 100 23,6 18,2 58,2
2001 100 8,3 2,9 88,8 100 24,1 16,5 59,4
                 
01 Østfold                
1995 100 7,0 3,1 90,0 100 25,6 23,1 51,3
2000 100 7,9 3,1 89,0 100 26,1 20,0 53,9
2001 100 7,9 2,8 89,3 100 25,8 19,1 55,1
                 
02 Akershus                
1995 100 7,6 3,1 89,3 100 19,7 17,0 63,2
2000 100 8,4 3,1 88,5 100 19,2 15,1 65,6
2001 100 8,1 2,7 89,2 100 19,8 13,5 66,7
                 
03 Oslo                
1995 100 8,4 3,9 87,7 100 14,1 11,2 74,8
2000 100 9,2 3,7 87,1 100 15,6 8,8 75,5
2001 100 8,9 3,1 88,0 100 15,2 7,9 76,9
                 
04 Hedmark                
1995 100 7,4 3,6 89,0 100 27,3 22,7 49,9
2000 100 7,9 4,3 87,8 100 25,5 22,0 52,5
2001 100 8,4 3,7 87,9 100 26,7 20,4 52,9
                 
05 Oppland                
1995 100 9,1 4,2 86,7 100 28,7 22,6 48,7
2000 100 9,1 4,2 86,7 100 27,2 21,9 50,9
2001 100 8,7 3,7 87,6 100 27,8 20,9 51,3
                 
06 Buskerud                
1995 100 7,5 3,3 89,2 100 26,1 21,2 52,7
2000 100 7,9 3,6 88,5 100 23,2 19,9 56,8
2001 100 7,7 2,9 89,4 100 23,4 18,1 58,5
                 
07 Vestfold                
1995 100 7,3 3,2 89,5 100 28,1 21,9 50,1
2000 100 8,3 3,5 88,3 100 25,4 21,1 53,4
2001 100 8,6 2,9 88,5 100 26,1 18,0 55,9
                 
08 Telemark                
1995                
2000 100 7,1 3,3 89,6 100 29,8 23,4 46,9
2001 100 8,2 3,3 88,5 100 28,6 21,4 50,0
  100 8,1 2,5 89,3 100 29,2 19,2 51,6
09 Aust-Agder                
1995                
2000 100 7,9 3,1 89,0 100 31,5 22,0 46,4
2001 100 8,6 3,5 87,9 100 30,1 22,7 47,2
  100 8,5 2,8 88,8 100 30,5 20,7 48,8
10 Vest-Agder                
1995                
2000 100 7,2 3,9 89,0 100 34,1 23,5 42,4
2001 100 8,4 3,8 87,7 100 31,3 23,4 45,2
  100 8,7 2,8 88,5 100 31,5 20,8 47,7
11 Rogaland                
1995                
2000 100 8,6 2,7 88,7 100 28,7 20,4 50,9
2001 100 8,5 2,8 88,7 100 27,7 19,3 53,0
  100 8,2 2,6 89,2 100 27,8 18,3 53,9
12 Hordaland                
1995                
2000 100 7,5 2,9 89,6 100 26,0 19,6 54,4
2001 100 7,9 3,3 88,9 100 23,6 18,9 57,5
  100 8,1 2,6 89,3 100 24,7 16,9 58,4
14 Sogn og Fjordane                
1995                
2000 100 10,0 3,7 86,3 100 27,7 22,6 49,7
2001 100 8,5 4,2 87,2 100 25,6 22,8 51,7
  100 8,1 3,6 88,3 100 26,0 21,4 52,7
15 Møre og Romsdal                
1995                
2000 100 6,8 2,8 90,4 100 27,3 22,6 50,0
2001 100 7,1 3,1 89,8 100 26,0 22,4 51,6
  100 7,0 2,6 90,4 100 26,4 19,9 53,7
16 Sør-Trøndelag                
1995                
2000 100 9,2 3,2 87,6 100 28,1 18,4 53,5
2001 100 8,6 3,6 87,8 100 23,6 18,8 57,6
  100 8,7 2,7 88,6 100 24,1 16,7 59,2
17 Nord-Trøndelag                
1995                
2000 100 10,2 4,1 85,7 100 32,7 23,3 44,0
2001 100 9,9 4,0 86,1 100 30,3 23,7 46,1
  100 9,9 3,7 86,4 100 32,0 21,8 46,1
18 Nordland                
1995                
2000 100 7,0 3,9 89,0 100 23,7 20,7 55,6
2001 100 7,8 3,6 88,6 100 23,0 19,4 57,6
  100 7,6 3,1 89,3 100 23,4 17,0 59,6
19 Troms                
1995                
2000 100 8,5 3,8 87,7 100 22,7 17,5 59,7
2001 100 8,7 4,0 87,3 100 22,6 15,6 61,8
  100 8,5 3,5 88,0 100 23,2 13,4 63,4
20 Finnmark                
1995                
2000 100 6,6 3,9 89,5 100 16,8 16,3 66,9
2001 100 8,3 4,4 87,3 100 19,1 14,7 66,2
  100 8,8 3,6 87,6 100 21,4 12,3 66,3
Kilde: Arbeidstakerstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller