Statistisk sentralbyrå


Arbeidstakere etter bostedskommune og utdanning

6   Arbeidstakere 16-74 år, etter aldersgrupper og bostedsfylke. Prosent. Kvinner. 4. kv. 1995, 2000 og 2001
Bostedsfylke. År Arbeidstakere Aldersgrupper. Prosent
I alt 16-74 år 16-19 år 20-24 år 25-39 år 40-54 år 55-66 år 67-74 år
Hele landet                
1995 851 348 100 2,9 9,6 37,8 36,4 12,5 0,8
2000 934 693 100 4,0 8,5 36,7 36,5 13,7 0,7
2001 933 569 100 3,9 8,2 36,4 36,3 14,5 0,6
                 
01 Østfold                
1995 44 319 100 2,8 9,7 36,7 38,5 11,6 0,6
2000 50 973 100 4,2 8,9 35,6 37,3 13,4 0,6
2001 51 213 100 3,9 8,6 35,3 36,8 14,7 0,6
                 
02 Akershus                
1995 97 595 100 3,1 9,0 36,8 37,3 13,2 0,6
2000 109 997 100 4,5 7,7 36,4 36,3 14,4 0,7
2001 109 790 100 4,3 7,5 35,9 36,2 15,4 0,7
                 
03 Oslo                
1995 104 053 100 2,0 9,4 44,0 31,5 12,2 0,9
2000 116 750 100 3,0 8,9 44,2 30,7 12,5 0,7
2001 116 275 100 2,9 8,4 44,6 30,3 13,1 0,6
                 
04 Hedmark                
1995 34 269 100 2,4 8,9 34,8 39,7 13,3 0,8
2000 36 902 100 3,5 7,6 33,6 39,7 14,8 0,7
2001 37 279 100 3,6 7,6 33,3 39,2 15,6 0,7
                 
05 Oppland                
1995 34 186 100 2,7 9,6 34,9 38,0 13,8 1,0
2000 37 059 100 3,6 8,2 34,7 37,9 14,8 0,8
2001 36 685 100 3,4 7,9 34,3 37,8 15,8 0,8
                 
06 Buskerud                
1995 46 574 100 3,3 10,3 35,6 37,6 12,4 0,8
2000 51 881 100 4,2 8,4 35,3 37,3 14,1 0,7
2001 51 649 100 4,1 8,0 35,0 36,9 15,3 0,7
                 
07 Vestfold                
1995 38 730 100 3,4 9,4 36,1 37,9 12,6 0,6
2000 43 715 100 4,6 8,7 34,7 38,0 13,2 0,7
2001 44 156 100 4,6 8,3 34,5 37,7 14,2 0,7
                 
08 Telemark                
1995 29 288 100 3,1 9,6 36,2 38,3 12,2 0,6
2000 32 985 100 4,2 8,8 34,7 38,1 13,6 0,6
2001 32 531 100 4,1 8,2 34,4 38,2 14,5 0,6
                 
09 Aust-Agder                
1995 17 599 100 3,6 9,8 36,0 38,3 11,6 0,7
2000 19 732 100 4,5 9,1 33,9 38,7 13,2 0,7
2001 19 642 100 4,2 8,7 33,7 38,6 14,2 0,6
                 
10 Vest-Agder                
1995 26 334 100 3,3 10,1 36,5 36,7 12,7 0,7
2000 29 508 100 4,4 9,4 35,4 36,6 13,5 0,6
2001 29 327 100 4,0 8,8 35,3 36,8 14,6 0,6
                 
11 Rogaland                
1995 68 460 100 4,1 10,7 38,7 34,7 11,2 0,7
2000 76 374 100 5,3 9,5 37,4 35,2 12,0 0,6
2001 76 717 100 4,9 9,5 36,8 35,5 12,7 0,6
                 
12 Hordaland                
1995 83 079 100 3,0 9,5 36,8 36,0 13,8 0,8
2000 90 146 100 4,1 8,6 35,9 36,3 14,3 0,7
2001 90 222 100 4,0 8,5 35,7 36,2 14,9 0,7
                 
14 Sogn og Fjordane                
1995 20 831 100 3,8 10,1 36,5 34,9 13,3 1,4
2000 20 965 100 4,2 8,5 34,0 37,8 14,4 1,1
2001 21 053 100 4,1 8,0 33,4 38,3 15,3 1,0
                 
15 Møre og Romsdal                
1995 43 187 100 3,0 8,9 35,6 38,5 13,1 0,9
2000 47 405 100 4,1 8,3 32,9 39,5 14,5 0,8
2001 47 274 100 4,2 8,0 32,4 39,6 15,1 0,7
                 
16 Sør-Trøndelag                
1995 50 918 100 2,3 9,6 38,6 36,6 12,2 0,7
2000 54 336 100 3,2 7,9 37,1 37,1 14,0 0,6
2001 54 913 100 3,2 8,0 37,0 36,8 14,6 0,5
                 
17 Nord-Trøndelag                
1995 23 136 100 2,6 9,1 35,8 39,3 12,6 0,6
2000 24 416 100 3,3 7,1 34,5 39,5 14,9 0,6
2001 24 504 100 3,3 7,7 33,7 38,8 16,0 0,6
                 
18 Nordland                
1995 43 866 100 2,7 9,2 38,0 37,4 12,2 0,6
2000 45 976 100 3,8 7,8 36,1 38,0 13,8 0,5
2001 45 366 100 3,5 7,6 35,4 38,4 14,7 0,5
                 
19 Troms                
1995 29 643 100 2,9 9,9 39,5 36,4 10,8 0,5
2000 30 836 100 3,9 8,4 37,1 37,2 12,8 0,6
2001 30 424 100 3,9 8,2 36,7 37,0 13,7 0,5
                 
20 Finnmark                
1995 15 281 100 3,3 10,9 42,1 33,1 10,0 0,6
2000 14 737 100 3,6 7,7 40,0 36,1 12,0 0,5
2001 14 549 100 3,7 7,2 39,7 36,2 12,7 0,5
Kilde: Arbeidstakerstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller