Statistisk sentralbyrå


Arbeidstakere etter bostedskommune og utdanning

5   Arbeidstakere 16-74 år, etter aldersgrupper og bostedsfylke. Prosent. Menn. 4. kv. 1995, 2000 og 2001
Bostedsfylke. År Arbeidstakere Aldersgrupper. Prosent
I alt 16-74 år 16-19 år 20-24 år 25-39 år 40-54 år 55-66 år 67-74 år
Hele landet                
1995 934 424 100 2,8 9,0 40,1 35,2 12,1 0,8
2000 1 020 416 100 3,6 8,2 38,7 35,1 13,6 0,8
2001 1 017 604 100 3,5 8,0 38,3 34,9 14,5 0,7
                 
01 Østfold                
1995 49 919 100 2,7 9,0 38,8 36,5 12,3 0,7
2000 55 968 100 3,6 8,6 37,8 35,4 14,0 0,6
2001 56 139 100 3,5 8,3 37,2 35,1 15,3 0,6
                 
02 Akershus                
1995 104 690 100 3,0 8,3 38,5 36,0 13,4 0,9
2000 116 637 100 4,1 7,6 36,7 35,7 14,8 1,0
2001 115 832 100 3,9 7,3 36,2 35,9 15,8 1,0
                 
03 Oslo                
1995 105 346 100 2,1 7,3 46,3 31,7 11,5 1,1
2000 121 251 100 2,9 7,5 46,6 29,9 12,1 0,9
2001 121 090 100 2,7 7,4 47,0 29,3 12,9 0,8
                 
04 Hedmark                
1995 36 649 100 2,2 9,2 37,7 37,2 12,9 0,9
2000 39 247 100 2,9 8,2 36,3 37,4 14,4 0,7
2001 39 261 100 3,1 7,8 35,8 37,1 15,3 0,8
                 
05 Oppland                
1995 37 019 100 2,4 10,5 38,3 35,0 13,0 0,8
2000 39 153 100 3,5 8,4 37,3 35,9 14,1 0,8
2001 38 700 100 3,5 8,2 36,6 35,9 15,2 0,7
                 
06 Buskerud                
1995 50 757 100 2,8 9,2 38,5 36,3 12,5 0,7
2000 56 235 100 3,7 7,9 37,7 35,5 14,4 0,8
2001 55 900 100 3,5 7,8 37,2 35,2 15,5 0,8
                 
07 Vestfold                
1995 42 983 100 2,8 8,9 38,1 36,5 13,0 0,7
2000 47 571 100 4,0 8,4 36,1 36,3 14,3 0,9
2001 47 984 100 4,3 8,2 35,6 35,8 15,3 0,9
                 
08 Telemark                
1995 33 231 100 2,3 9,2 38,3 37,6 11,8 0,7
2000 36 261 100 3,7 8,2 36,7 36,6 14,3 0,5
2001 35 662 100 3,6 8,2 36,2 36,4 15,1 0,5
                 
09 Aust-Agder                
1995 20 329 100 3,7 9,4 37,5 37,1 11,8 0,6
2000 22 338 100 4,1 9,1 36,3 36,3 13,5 0,6
2001 22 267 100 3,9 8,7 36,0 36,2 14,5 0,6
                 
10 Vest-Agder                
1995 30 955 100 2,9 9,5 39,4 35,0 12,4 0,7
2000 34 582 100 4,2 9,1 38,1 34,6 13,2 0,8
2001 34 390 100 4,2 8,6 38,0 34,6 13,9 0,7
                 
11 Rogaland                
1995 81 878 100 4,0 9,9 41,3 33,3 10,7 0,7
2000 89 252 100 4,6 9,0 39,5 34,2 12,0 0,8
2001 89 388 100 4,4 8,9 38,9 34,3 12,8 0,7
                 
12 Hordaland                
1995 94 104 100 2,9 9,0 40,2 34,7 12,5 0,7
2000 101 185 100 3,7 8,2 38,6 35,3 13,5 0,7
2001 101 649 100 3,6 8,2 38,0 35,1 14,5 0,7
                 
14 Sogn og Fjordane                
1995 23 327 100 3,7 10,7 38,9 33,5 12,2 1,0
2000 23 499 100 3,9 8,5 37,0 36,0 13,7 0,9
2001 23 370 100 3,9 8,4 35,9 36,3 14,7 0,9
                 
15 Møre og Romsdal                
1995 50 132 100 3,1 9,1 37,8 36,3 12,8 0,9
2000 53 752 100 3,3 8,3 35,9 37,1 14,5 1,0
2001 53 607 100 3,4 8,0 35,4 37,1 15,2 0,9
                 
16 Sør-Trøndelag                
1995 54 693 100 2,0 8,5 40,8 36,0 11,9 0,8
2000 60 280 100 2,8 7,6 39,5 35,4 13,8 0,9
2001 60 420 100 2,7 7,6 39,1 35,2 14,7 0,8
                 
17 Nord-Trøndelag                
1995 25 245 100 2,6 9,7 38,2 36,7 12,0 0,7
2000 26 428 100 3,0 8,0 36,1 37,4 14,7 0,7
2001 26 482 100 2,7 8,0 35,6 37,1 15,8 0,8
                 
18 Nordland                
1995 46 711 100 2,2 8,8 39,8 37,0 11,7 0,6
2000 48 618 100 3,0 8,1 37,1 37,5 13,8 0,6
2001 47 966 100 2,9 7,9 36,5 37,5 14,6 0,5
                 
19 Troms                
1995 30 881 100 2,3 9,8 41,4 35,1 10,8 0,6
2000 33 179 100 3,2 8,7 39,3 35,2 13,1 0,6
2001 32 711 100 3,1 8,7 38,6 35,3 13,7 0,5
                 
20 Finnmark                
1995 15 575 100 2,9 10,7 43,4 33,3 9,3 0,4
2000 14 980 100 2,9 8,3 42,3 34,5 11,7 0,4
2001 14 786 100 2,9 8,2 41,8 34,1 12,5 0,5
Kilde: Arbeidstakerstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller