Statistisk sentralbyrå


Arbeidstakere etter bostedskommune og utdanning

4   Arbeidstakere 16-74 år, etter aldersgrupper og bostedsfylke. Prosent. 4. kv. 1995, 2000 og 2001
Bostedsfylke. År Arbeidstakere Aldersgrupper. Prosent
I alt 16-74 år 16-19 år 20-24 år 25-39 år 40-54 år 55-66 år 67-74 år
Hele landet                
1995 1 785 772 100 2,9 9,3 39,0 35,8 12,3 0,8
2000 1 955 109 100 3,8 8,3 37,8 35,7 13,6 0,7
2001 1 951 173 100 3,7 8,1 37,4 35,6 14,5 0,7
                 
01 Østfold                
1995 94 238 100 2,7 9,4 37,8 37,5 12,0 0,6
2000 106 941 100 3,9 8,7 36,7 36,4 13,7 0,6
2001 107 352 100 3,7 8,5 36,3 35,9 15,0 0,6
                 
02 Akershus                
1995 202 285 100 3,1 8,6 37,6 36,6 13,3 0,8
2000 226 634 100 4,3 7,7 36,6 36,0 14,6 0,9
2001 225 622 100 4,1 7,4 36,1 36,0 15,6 0,8
                 
03 Oslo                
1995 209 399 100 2,1 8,3 45,2 31,6 11,8 1,0
2000 238 001 100 3,0 8,2 45,4 30,3 12,3 0,8
2001 237 365 100 2,8 7,9 45,8 29,8 13,0 0,7
                 
04 Hedmark                
1995 70 918 100 2,3 9,1 36,3 38,4 13,1 0,8
2000 76 149 100 3,2 7,9 35,0 38,5 14,6 0,7
2001 76 540 100 3,4 7,7 34,6 38,1 15,5 0,7
                 
05 Oppland                
1995 71 205 100 2,5 10,1 36,7 36,4 13,4 0,9
2000 76 212 100 3,5 8,3 36,1 36,9 14,4 0,8
2001 75 385 100 3,5 8,1 35,5 36,8 15,5 0,7
                 
06 Buskerud                
1995 97 331 100 3,0 9,7 37,1 37,0 12,4 0,7
2000 108 116 100 3,9 8,1 36,6 36,3 14,2 0,7
2001 107 549 100 3,8 7,9 36,2 36,0 15,4 0,8
                 
07 Vestfold                
1995 81 713 100 3,1 9,1 37,1 37,2 12,8 0,6
2000 91 286 100 4,3 8,6 35,5 37,1 13,8 0,8
2001 92 140 100 4,4 8,2 35,1 36,7 14,8 0,8
                 
08 Telemark                
1995 62 519 100 2,7 9,4 37,3 37,9 12,0 0,7
2000 69 246 100 3,9 8,5 35,7 37,3 14,0 0,6
2001 68 193 100 3,8 8,2 35,4 37,2 14,8 0,6
                 
09 Aust-Agder                
1995 37 928 100 3,7 9,6 36,8 37,7 11,7 0,6
2000 42 070 100 4,3 9,1 35,2 37,5 13,4 0,6
2001 41 909 100 4,1 8,7 34,9 37,3 14,4 0,6
                 
10 Vest-Agder                
1995 57 289 100 3,1 9,8 38,1 35,8 12,6 0,7
2000 64 090 100 4,3 9,3 36,9 35,5 13,3 0,7
2001 63 717 100 4,1 8,7 36,8 35,6 14,2 0,6
                 
11 Rogaland                
1995 150 338 100 4,0 10,3 40,1 33,9 11,0 0,7
2000 165 626 100 4,9 9,2 38,5 34,7 12,0 0,7
2001 166 105 100 4,6 9,2 37,9 34,9 12,7 0,6
                 
12 Hordaland                
1995 177 183 100 2,9 9,3 38,6 35,3 13,1 0,8
2000 191 331 100 3,9 8,4 37,3 35,8 13,9 0,7
2001 191 871 100 3,8 8,3 36,9 35,6 14,7 0,7
                 
14 Sogn og Fjordane                
1995 44 158 100 3,7 10,4 37,8 34,2 12,7 1,2
2000 44 464 100 4,0 8,5 35,6 36,9 14,0 1,0
2001 44 423 100 4,0 8,2 34,7 37,2 15,0 0,9
                 
15 Møre og Romsdal                
1995 93 319 100 3,0 9,0 36,8 37,3 13,0 0,9
2000 101 157 100 3,7 8,3 34,5 38,2 14,5 0,9
2001 100 881 100 3,8 8,0 34,0 38,2 15,2 0,8
                 
16 Sør-Trøndelag                
1995 105 611 100 2,2 9,1 39,7 36,3 12,1 0,7
2000 114 616 100 3,0 7,8 38,4 36,2 13,9 0,7
2001 115 333 100 2,9 7,8 38,1 35,9 14,7 0,7
                 
17 Nord-Trøndelag                
1995 48 381 100 2,6 9,4 37,1 38,0 12,3 0,7
2000 50 844 100 3,2 7,6 35,3 38,4 14,8 0,7
2001 50 986 100 3,0 7,9 34,7 37,9 15,9 0,7
                 
18 Nordland                
1995 90 577 100 2,4 9,0 38,9 37,2 11,9 0,6
2000 94 594 100 3,4 7,9 36,6 37,7 13,8 0,5
2001 93 332 100 3,2 7,8 35,9 37,9 14,7 0,5
                 
19 Troms                
1995 60 524 100 2,6 9,8 40,4 35,7 10,8 0,6
2000 64 015 100 3,5 8,5 38,2 36,1 13,0 0,6
2001 63 135 100 3,5 8,4 37,7 36,1 13,7 0,5
                 
20 Finnmark                
1995 30 856 100 3,1 10,8 42,8 33,2 9,6 0,5
2000 29 717 100 3,3 8,0 41,2 35,3 11,9 0,4
2001 29 335 100 3,3 7,7 40,7 35,2 12,6 0,5
Kilde: Arbeidstakerstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller