Statistisk sentralbyrå


Arbeidstakere etter bostedskommune og utdanning

3   Arbeidstakere 16-74 år, etter bostedsfylke og aldersgrupper. I prosent av befolkningen. 4. kv. 1995, 2000 og 2001
Bostedsfylke. År 16-74 år Befolkningens alder 20-66 år
16-19 år 20-24 år 25-39 år 40-54 år 55-66 år 67-74 år
Hele landet                
1995 56,9 23,7 52,4 70,1 73,1 49,4 4,6 65,4
2000 61,1 34,8 59,0 72,9 74,8 53,0 5,4 68,5
2001 60,7 33,5 57,9 72,5 74,5 53,4 5,2 68,1
                 
01 Østfold                
1995 53,7 21,1 51,2 69,9 70,2 42,0 3,4 62,6
2000 59,3 36,5 62,1 73,6 72,6 47,9 3,9 67,0
2001 59,3 34,8 61,8 73,0 72,6 49,5 4,2 66,8
                 
02 Akershus                
1995 62,9 29,2 57,9 74,0 78,1 58,3 6,0 71,0
2000 67,2 45,2 65,7 77,1 79,5 61,8 7,6 74,1
2001 66,4 42,2 63,8 76,3 79,1 61,6 7,5 73,3
                 
03 Oslo                
1995 58,0 26,4 54,9 67,7 69,9 53,7 6,6 65,0
2000 62,8 40,0 62,7 71,9 70,9 57,2 7,2 68,5
2001 62,2 36,8 60,3 71,4 70,0 56,9 6,8 67,7
                 
04 Hedmark                
1995 52,4 18,2 49,9 69,5 70,3 43,3 3,6 62,4
2000 57,0 28,4 57,7 72,5 72,6 47,5 3,9 65,9
2001 57,4 29,7 57,6 72,8 73,1 48,2 4,1 66,1
                 
05 Oppland                
1995 53,6 20,4 53,9 68,8 69,4 46,0 4,4 62,9
2000 58,2 32,0 60,6 73,3 72,3 48,2 4,6 66,5
2001 57,8 31,3 58,7 72,7 71,9 49,0 4,4 65,9
                 
06 Buskerud                
1995 58,5 26,8 57,2 72,3 74,6 50,0 4,4 67,4
2000 63,2 38,5 62,8 75,5 76,5 55,0 5,6 70,7
2001 62,7 37,1 61,2 74,9 76,2 55,5 5,8 70,1
                 
07 Vestfold                
1995 55,4 24,2 51,3 70,0 72,3 46,3 3,5 64,2
2000 59,7 38,1 61,1 72,3 73,2 49,5 5,3 67,0
2001 59,9 39,7 59,9 72,4 73,4 50,4 5,4 67,0
                 
08 Telemark                
1995 53,4 20,2 49,8 69,0 71,2 44,2 3,2 63,0
2000 59,2 34,0 58,5 72,7 73,8 49,9 3,7 67,1
2001 58,2 32,3 56,4 71,8 73,1 49,1 3,8 66,0
                 
09 Aust-Agder                
1995 53,4 23,7 47,6 67,8 70,0 44,2 3,7 61,9
2000 58,0 31,9 56,2 70,5 72,3 48,3 4,8 65,3
2001 57,6 30,7 55,1 69,7 72,4 48,7 4,2 64,9
                 
10 Vest-Agder                
1995 54,2 21,0 49,1 67,4 71,5 47,5 4,1 62,9
2000 58,5 32,7 56,2 70,2 73,3 50,5 5,1 66,0
2001 57,9 31,2 53,0 69,7 72,7 51,2 4,5 65,3
                 
11 Rogaland                
1995 59,8 30,6 57,5 71,5 74,7 51,1 5,0 67,7
2000 62,9 40,7 60,4 73,7 76,4 53,0 5,9 69,6
2001 62,7 38,0 60,0 73,4 76,3 53,7 5,8 69,5
                 
12 Hordaland                
1995 59,5 24,1 51,8 71,3 77,4 55,8 5,1 68,2
2000 62,8 34,4 58,2 73,3 78,3 57,5 5,6 70,6
2001 62,5 33,8 57,5 72,8 78,1 57,8 5,2 70,2
                 
14 Sogn og Fjordane                
1995 59,3 28,2 57,3 74,2 75,2 52,3 7,2 68,5
2000 60,2 30,5 54,6 74,0 75,8 53,7 6,9 68,6
2001 60,3 30,1 53,8 74,0 76,3 54,8 6,4 68,8
                 
15 Møre og Romsdal                
1995 55,0 21,4 46,3 68,9 73,6 50,1 4,9 64,3
2000 59,4 28,8 53,1 71,5 76,1 54,6 5,8 67,9
2001 59,2 29,2 52,0 71,6 76,2 54,3 5,3 67,7
                 
16 Sør-Trøndelag                
1995 57,0 18,4 49,7 70,6 74,7 49,9 4,4 65,9
2000 60,9 27,9 55,0 72,6 76,5 54,3 5,4 68,8
2001 61,0 27,1 55,5 72,8 76,5 54,7 5,0 68,9
                 
17 Nord-Trøndelag                
1995 54,0 18,5 47,3 69,2 72,4 45,9 3,6 63,4
2000 57,5 24,3 50,3 71,7 74,5 50,5 4,3 66,2
2001 57,6 22,8 52,2 71,8 74,3 51,6 4,6 66,3
                 
18 Nordland                
1995 52,8 17,8 46,0 67,9 70,8 42,6 3,0 61,7
2000 56,4 26,8 52,1 70,7 72,6 46,4 3,4 64,6
2001 55,9 25,1 51,6 69,8 72,5 46,5 3,1 64,0
                 
19 Troms                
1995 55,4 22,0 51,1 68,8 70,2 44,0 3,8 63,1
2000 59,0 31,7 58,8 70,5 72,7 48,7 4,4 66,1
2001 58,3 30,8 57,7 69,5 72,1 48,5 3,9 65,2
                 
20 Finnmark                
1995 55,2 26,0 52,7 69,1 68,3 39,5 3,5 62,0
2000 55,9 28,6 53,7 68,7 68,5 43,4 3,1 62,7
2001 55,5 28,2 53,4 69,0 67,7 43,7 3,4 62,3
Kilde: Arbeidstakerstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller