Statistisk sentralbyrå

7   Konsultasjoner klassifisert i grupper som akutt, kronisk og ikke syk, etter kjønn. Absolutte tall og prosent. 2005
Diagnosegrupperinger Begge kjønn Menn Kvinner Ukjent
Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall
I alt 56 150  100 22 622  100 33 473  100 55
Akutte lidelser 29 407 52 12 338 55 17 024 51 45
Kroniske lidelser 23 016 41 9 752 43 13 259 40 5
Ikke syk1 3 727 7  532 2 3 190 10 5
1  Ikke syk= Administrativ eller forebyggende kontakt

Standardtegn i tabeller