Statistisk sentralbyrå

6   Konsultasjoner med kroniske diagnoser, etter diagnosenavn og kjønn. Absolutte tall og prosent. 2005
Diagnoser Begge kjønn Menn Kvinner
Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent
I alt 8 756  100 3 797  100 4 958  100
Glaukom (Grønn stær) 22 0 7 0 15 0
Hørselsvekkelse  102 1 48 1 54 1
Høyt blodtrykk 2 859 33 1 235 33 1 624 33
Angina pectoris  361 4  187 5  174 4
Hjertesvikt  367 4  173 5  194 4
Hjerterytmeforstyrrelse 1 169 13  648 17  520 10
Leddgikt/andre reum sykd  469 5  122 3  347 7
Slitasjegikt (inkl. hofte og kne)  681 8  216 6  465 9
Beinskjørhet 95 1 9 0 86 2
Multippel sklerose 75 1 36 1 39 1
Parkinsonisme 40 0 21 1 19 0
Epilepsi  100 1 47 1 53 1
Migrene  196 2 38 1  158 3
Demens  107 1 44 1 63 1
Psykisk utviklingshemming 29 0 13 0 16 0
Kronisk obstruktiv lungesykdom (Kols)  318 4  160 4  158 3
Psoriasis  134 2 58 2 76 2
Diabetes mellitus 1 106 13  596 16  510 10
Hypotyreose (Lavt stoffskifte)  277 3 30 1  247 5
Høyt kolesterol  249 3  109 3  140 3

Standardtegn i tabeller