Statistisk sentralbyrå

5   Estimat1* av gjennomsnittlig antall kontakter og konsultasjoner i løpet av året, etter kjønn og alder. Rater. 2005
Alder Pasientkontakter Konsultasjoner
Begge kjønn Menn Kvinner Begge kjønn Menn Kvinner
I alt 4,6 3,7 5,4 2,2 1,8 2,6
00 - 01 år 2,0 2,1 2,0 1,5 1,6 1,3
02 - 04 år 2,9 3,0 2,8 2,0 2,1 1,9
05 - 14 år 1,5 1,5 1,5 0,9 0,9 0,9
15 - 24 år 2,7 2,0 3,6 1,4 1,0 1,8
25 - 44 år 4,6 3,4 5,7 2,3 1,6 3,0
45 - 64 år 5,4 4,5 6,3 2,6 2,2 3,0
65 - 74 år 6,9 6,3 7,4 3,3 3,1 3,5
75 - 84 år 9,3 9,1 9,5 3,9 4,0 3,9
Eldre enn 85 år 10,7 11,1 10,5 3,2 3,6 3,0
1*=Gjennomsnittene er ganget med fire for å gi et estimat for hele året. Legevakt er ikke inkludert.

Standardtegn i tabeller