Statistisk sentralbyrå

4   Pasientkontakter med diagnose1, etter diagnosegrupper og kjønn. Absolutte tall og prosent. 2005
Diagnoser Begge kjønn Menn Kvinner Ukjent
Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent
I alt  109 826  100 43 741  100 65 987  100 98  100
01 Luftveisinfeksjoner, inkl. ørebetennelse 10 093 9 4 117 9 5 961 9 15 15
02 Lokale smerter og betennelser 7 193 7 2 952 7 4 241 6 - -
03 Ryggproblemer 4 779 4 2 208 5 2 570 4 1 1
04 Generelle smerter og muskelplager 1 605 1  340 1 1 265 2 - -
05 Ledd- og giktsykdommer 2 929 3  845 2 2 084 3 - -
06 Psykisk sykdom eller lidelse 13 469 12 5 555 13 7 908 12 6 6
07 Atopi, astma, allergi eller eksem 2 645 2 1 170 3 1 472 2 3 3
08 Høyt blodtrykk 4 391 4 1 962 4 2 428 4 1 1
09 Hjertesykdom 5 567 5 2 974 7 2 591 4 2 2
10 Diabetes 2 079 2 1 071 2 1 008 2 - -
11 Kreft 1 591 1  850 2  740 1 1 1
12 Underlivsplager hos kvinner 1 608 1 - - 1 607 2 1 1
13 Funksjonelle mage-tarmplager 3 388 3 1 470 3 1 914 3 4 4
14 Hudinfeksjoner 1 456 1  716 2  735 1 5 5
15 Ulykker og skader 3 357 3 1 742 4 1 603 2 12 12
16 Medfødt sykdom eller feil  239 0  123 0  116 0 - -
17 Svangerskap, fødsel, prevensjon 4 092 4 - - 4 092 6 - -
18 Frykt for sykdom  553 1  253 1  297 0 3 3
19 Administrativ el. forebyggende kontakt 3 057 3 1 076 2 1 969 3 12 12
20 Andre diagnoser 35 735 33 14 317 33 21 386 32 32 33
1  Kontakter med hoveddiagnose

Standardtegn i tabeller