Statistisk sentralbyrå

3   Pasientkontakter, etter listetilhørighet og kontakttyper. Absolutte tall og prosent. 2005
Kontakttyper Pasientkontakter Listetilhørighet
Antall Prosent Fastlegens pasient Legekontorets pasient Pasient utenfra
Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent
I alt  119 815  100 95 201  100 16 581  100 8 033  100
Enkel kontakt 51 588 43 40 798 43 7 252 44 3 538 44
Konsultasjon 57 567 48 46 405 49 8 162 49 3 000 37
Sykebesøk  761 1  340 0  134 1  287 4
Administrative/forebyggende kontakter 2 213 2 1 647 2  373 2  193 2
Annen uspesifisert kontakt 7 233 6 5 655 6  618 4  960 12
Tverrfaglig samarbeid  453 0  356 0 42 0 55 1

Standardtegn i tabeller