Statistisk sentralbyrå

2   Pasienter med legekontakt, etter kommunetype. Absolutte tall og prosent. 2005
Kontaktrate Pasienter Kommunetype
Antall Prosent Mindre sentral Sentral Mest sentral
Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent
I alt 52 325  100 8 911  100 22 982  100 20 432  100
En kontakt 26 440 51 4 927 55 10 995 48 10 518 51
To kontakter 10 959 21 1 774 20 4 841 21 4 344 21
Tre kontakter 5 846 11  927 10 2 681 12 2 238 11
Fire kontakter 3 301 6  488 5 1 546 7 1 267 6
Fem kontakter 2 082 4  320 4  967 4  795 4
06 - 10 kontakter 3 139 6  413 5 1 640 7 1 086 5
11 og flere  558 1 62 1  312 1  184 1

Standardtegn i tabeller