Statistisk sentralbyrå

1   Pasienter med legekontakt, etter alder og kjønn. Absolutte tall og prosent. 2005
Aldersgrupper NOMESCO Begge kjønn Menn Kvinner Ukjent
Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall
I alt 52 325  100 21 860  100 30 393  100 72
00 - 01 år  763 1  413 2  344 1 6
02 - 04 år 1 915 4 1 039 5  852 3 24
05 - 14 år 3 807 7 1 938 9 1 856 6 13
15 - 24 år 4 653 9 1 868 9 2 774 9 11
25 - 44 år 13 928 27 5 173 24 8 743 29 12
45 - 64 år 14 837 28 6 456 30 8 379 28 2
65 - 74 år 5 182 10 2 290 10 2 891 10 1
75 - 84 år 5 113 10 2 015 9 3 097 10 1
Eldre enn 85 år 2 127 4  668 3 1 457 5 2

Standardtegn i tabeller