Statistisk sentralbyrå

Tilleggsundersøkelse om funksjonshemmede (arbeidskraftundersøkelsen)

19 Funksjonshemmede ikke-sysselsatte 15-66 år etter ønske om arbeid. 2002-20121. Prosent
  2. kv. 2002 2. kv. 2004 2. kv. 2006 2. kv. 2008 2. kv. 2010 2. kv. 2011 2. kv. 2012
I alt  100  100  100  100  100  100  100
Ønsker ikke arbeid 73 76 73 69 76 75 72
Ønsker arbeid 27 24 27 31 24 25 27
1 Årstallet er rettet 5. september 2012 kl. 11.10.

Standardtegn i tabeller