Statistisk sentralbyrå


18 Ansatte som ikke har fått arbeidssituasjonen tilpasset funksjonshemningen, etter kjønn og behov for slik tilrettelegging i forhold til jobb1. 2. kvartal 2012. 1 000

Behov for tilrettelegging     I alt         Menn         Kvinner    
ANSATTE I ALT 80 41 39
Ikke behov for tilrettelegging 63 35 28
  - - -
     Behov for tilrettelegging 1 17 7 11
     Endringer i arbeidsoppgavene 12 6 7
     Endringer i arbeidstiden 8 2 5
     Fysisk tilrettelegging av arbeidsplass 9 3 6
  - - -
Uoppgitt - - -