Statistisk sentralbyrå


17 Ansatte som i noen grad har fått arbeidssituasjonen tilpasset funksjonshemningen, etter kjønn og behov for mer tilrettelegging i forhold til jobb1. 2. kvartal 2012. 1 000

Behov for mer tilrettelegging     I alt         Menn         Kvinner    
ANSATTE I ALT 111 44 67
Ikke behov for mer tilrettelegging 94 37 57
 
     Behov for mer tilrettelegging 1 17 7 10
     Endringer i arbeidsoppgavene 8 4 4
     Endringer i arbeidstiden 6 3 3
     Fysisk tilrettelegging av arbeidsplass 8 2 6
 
Uoppgitt