Statistisk sentralbyrå


16 Ansatte 15-66 år med funksjonshemning etter tilpasninger i arbeidssituasjonen og etter om funksjonshemningen oppstod før eller etter at de begynte i nåværende jobb1. 2. kvartal 2012. 1 000

Tilpasninger i arbeidssituasjonen     I alt     Før ansettelsen Etter ansettelsen Uoppgitt
BEGGE KJØNN
Ansatte i alt 193 115 76 2
   Ingen tilpasninger 80 51 28 1
 
   Har fått en eller flere tilpasninger 1 111 64 47 -
     Endringer i arbeidsoppgavene 62 32 29 -
     Endringer i arbeidstiden 51 26 25 -
     Fysisk tilrettelegging av arbeidsplass 65 39 26 -
   Uoppgitt 2 - 1 1
 
MENN
Ansatte i alt 86 51 34 2
   Ingen tilpasninger 41 25 15 1
 
   Har fått en eller flere tilpasninger 1 44 26 18 -
     Endringer i arbeidsoppgavene 25 13 12 -
     Endringer i arbeidstiden 16 9 7 -
     Fysisk tilrettelegging av arbeidsplass 27 16 10 -
   Uoppgitt 1 - - 1
 
KVINNER
Ansatte i alt 107 64 43 -
   Ingen tilpasninger 39 26 13 -
 
   Har fått en eller flere tilpasninger 1 67 38 29 -
     Endringer i arbeidsoppgavene 37 20 17 -
     Endringer i arbeidstiden 36 17 18 -
     Fysisk tilrettelegging av arbeidplass 38 22 15 -
   Uoppgitt 1 - 1 -