Statistisk sentralbyrå


15 Sysselsatte 15-66 r med funksjonshemning etter begrensning i arbeidstiden (hvor mye man kan arbeid). 2. kvartal 2012. 1 000

Alder og kjnn     I alt         Begrenset         Ikke begrenset     Vet ikke/uoppgitt
I ALT 214 121 92 1
 
15-24 20 4 16 -
25-39 56 27 28 -
40-54 74 48 26 -
55-59 32 20 12 -
60-66 32 22 9 -
 
MENN 102 46 55 -
 
15-24 10 1 9 -
25-39 27 9 18 -
40-54 32 17 15 -
55-59 16 9 7 -
60-66 16 10 7 -
 
KVINNER 112 75 36 1
 
15-24 10 3 7 -
25-39 28 18 10 -
40-54 42 31 11 -
55-59 16 11 5 -
60-66 15 12 3 -