Statistisk sentralbyrå


14 Sysselsatte 15-66 år med funksjonshemning etter begrensning i type arbeidsoppgaver som kan utføres. 2. kvartal 2012.1 1 000

Alder og kjønn     I alt         Begrenset         Ikke begrenset     Vet ikke/uoppgitt
I ALT 214 136 76 2
 
15-24 20 7 13 -
25-39 56 32 23 -
40-54 74 52 22 1
55-59 32 22 10 -
60-66 32 23 8 -
 
MENN 102 59 42 1
 
15-24 10 1 9 -
25-39 27 15 13 -
40-54 32 21 11 -
55-59 16 11 5 -
60-66 16 12 5 -
 
KVINNER 112 77 34 1
 
15-24 10 5 5 -
25-39 28 17 11 -
40-54 42 31 11 -
55-59 16 11 5 -
60-66 15 12 3 -
1  Årstallet er rettet 5. september 2012 kl. 11.10.