Statistisk sentralbyrå


Tabell 13 Ansatte i alt 16-66 år og ansatte med funksjonshemning etter ansettelsesform (fast/midlertidig) og kjønn.
2. kvartal 2012.

Næring Ansatte i alt Ansatte med funksjonshemning
I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt 2 398 1 227 1 171 193 86 107
Fast ansatt 2 191 1 140 1 051 177 80 97
Midlertidig ansatt 193 79 114 15 6 9
  Arbeidsmarkedstiltak 2 1 1 0 0 -
  Engasjement, prosjektansatt 38 17 21 3 1 2
  Ekstrahjelp 36 17 19 3 1 2
  Vikar 88 28 61 6 1 4
  Lærling, praktikant 10 6 4 1 1 1
  Prøvetid 1 1 0 - - -
  Annet 14 7 7 1 1 0
  Vet ikke/uoppgitt 4 2 1 1 1 0
Uoppgitt 14 8 6 1 1 1