Statistisk sentralbyrå

Tilleggsundersøkelse om funksjonshemmede (arbeidskraftundersøkelsen)

6 Ansatte i alt 15-66 år og ansatte med funksjonshemning, etter kjønn og ansettelsesform. 2010-2012. Prosent
Ansettelsesform Sysselsatte i alt Sysselsatte med funksjonshemning
2.kvartal 2010 2.kvartal 2011 2.kvartal 2012 2.kvartal 2010 2.kvartal 2011 2.kvartal 2012
I alt  100  100  100  100  100  100
Fast ansatte 91 92 91 91 90 92
Midlertidig ansatte 8 8 8 9 9 8
             
Menn  100  100  100  100  100  100
Fast ansatte 93 94 93 91 87 93
Midlertidig ansatte 7 6 6 8 11 7
             
Kvinner  100  100  100  100  100  100
Fast ansatte 90 90 90 90 92 91
Midlertidig ansatte 9 9 10 10 8 9

Standardtegn i tabeller