Statistisk sentralbyrå

Tilleggsundersøkelse om funksjonshemmede (arbeidskraftundersøkelsen)

3 Andel sysselsatte på deltid blant sysselsatte i alt 15-66 år og blant sysselsatte med funksjonshemning, etter kjønn. 2009-2012. Prosent
Kjønn Sysselsatte i alt Sysselsatte med funksjonshemning
4. kvartal 2009 2. kvartal 2010 2. kvartal 2011 2. kvartal 2012 4. kvartal 2009 2. kvartal 2010 2. kvartal 2011 2. kvartal 2012
I alt 25,8 26,0 26,0 25,0 45,6 43,7 47,2 47,7
Menn 13,0 13,4 13,2 13,1 26,7 27,3 30,8 31,5
Kvinner 39,8 39,9 40,0 38,1 64,4 59,7 61,1 62,4

Standardtegn i tabeller