Statistisk sentralbyrå

Tilleggsundersøkelse om funksjonshemmede (arbeidskraftundersøkelsen)

2 Sysselsatte i alt 15-66 år og sysselsatte med funksjonshemning etter alder og kjønn. 2009 - 2012. Prosent av alle personer i hver gruppe.
Alder og kjønn Sysselsatte i alt Sysselsatte med funksjonshemning
4. kvartal 2009 2.kvartal 2010 2.kvartal 2011 2.kvartal 2012 4. kvartal 2009 2. kvartal 2010 2. kvartal 2011 2.kvartal 2012
I alt 74,6 74,6 73,9 74,7 43,1 43,6 42,3 41,0
                 
15-24 50,9 52,8 51,1 53,5 43,6 44,4 44,0 39,7
25-39 84,9 84,3 84,0 84,3 51,3 51,0 53,5 52,3
40-54 85,9 85,5 85,4 85,6 50,0 48,9 47,8 45,8
55-59 78,9 78,7 78,9 79,0 44,2 45,8 42,8 40,7
60-66 53,4 53,5 52,1 54,4 25,3 28,5 25,8 25,5
                 
Menn 76,6 76,6 75,9 76,7 45,8 45,8 42,4 42,7
                 
15-24 49,6 52,1 50,1 53,0 43,2 42,7 46,4 38,4
25-39 87,1 86,8 86,9 86,4 51,3 53,8 57,6 51,9
40-54 88,1 87,7 87,3 87,4 52,6 52,3 43,9 45,3
55-59 81,9 81,9 81,1 81,9 47,7 46,7 38,5 45,9
60-66 58,7 57,6 56,6 59,6 30,7 30,5 28,4 30,3
                 
Kvinner 72,6 72,4 71,9 72,7 40,7 41,8 42,3 39,5
                 
15-24 52,3 53,5 52,2 54,0 44,2 46,6 41,4 41,2
25-39 82,6 81,8 81,0 82,0 51,3 48,1 49,5 52,7
40-54 83,6 83,1 83,5 83,7 47,9 46,3 50,8 46,2
55-59 75,8 75,5 76,8 76,0 41,3 45,1 46,3 36,6
60-66 48,1 49,2 47,6 49,2 21,1 26,7 23,7 21,9

Standardtegn i tabeller