Statistisk sentralbyrå

Tilleggsundersøkelse om funksjonshemmede (arbeidskraftundersøkelsen)

1 Personer i alt 15-66 år og personer med funksjonshemning, etter arbeidsstyrkestatus og kjønn. 1 000 og i prosent av alle personer i hver gruppe. 2006-2012
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Personer i alt1 3 142 3 176 3 234 3 303 3 328 3 383 3 433
               
Personer med funksjonshemning  544  537  555  532  574  542  521
Andel av personer i alt 17,3 16,9 17,2 16,1 17,2 16,0 15,2
               
Sysselsatte i alt 2 332 2 407 2 501 2 465 2 482 2 500 2 566
Andel av personer i alt 74,2 75,8 77,3 74,6 74,6 73,9 74,7
               
Sysselsatte med funksjonshemning  234  243  251  229  251  230  214
Andel av funksjonshemmede i alt 43,1 45,3 45,3 43,1 43,6 42,3 41,0
               
Arbeidsledige i alt 98 68 72 74  102 95 89
Andel av personer i alt 3,1 2,2 2,2 2,2 3,1 2,8 2,6
               
Arbeidsledige med funksjonshemning 18 13 16 10 20 13 14
Andel av funksjonshemmede i alt 3,3 2,4 2,9 1,9 3,5 2,5 2,6
               
Menn i alt 1 592 1 613 1 646 1 686 1 701 1 728 1 756
               
Personer med funksjonshemning  251  244  250  250  270  250  238
Andel av personer i alt 15,7 15,1 15,2 14,8 15,9 14,4 13,6
               
Sysselsatte i alt 1 231 1 268 1 320 1 291 1 304 1 311 1 347
Andel av personer i alt 77,4 78,6 80,2 76,6 76,6 75,9 76,7
               
Sysselsatte med funksjonshemning  118  116  119  114  123  106  102
Andel av funksjonshemmede i alt 47,1 47,6 47,9 45,8 45,8 42,4 42,7
               
Arbeidsledige i alt 53 36 40 46 64 53 56
Andel av personer i alt 3,3 2,2 2,5 2,7 3,8 3,0 3,2
               
Arbeidsledige med funksjonshemning 11 7 7 7 13 8 8
Andel av funksjonshemmede i alt 4,3 2,7 3,0 2,6 4,7 3,2 3,3
               
Kvinner i alt 1 551 1 563 1 589 1 617 1 627 1 654 1 677
               
Personer med funksjonshemning  293  293  305  282  304  293  283
Andel av personer i alt 18,9 18,8 19,2 17,5 18,7 17,7 16,9
               
Sysselsatte i alt 1 100 1 139 1 181 1 173 1 178 1 190 1 218
Andel av personer i alt 70,9 72,8 74,4 72,6 72,4 71,9 72,7
               
Sysselsatte med funksjonshemning  116  127  132  115  127  124  112
Andel av funksjonshemmede i alt 39,6 43,3 43,2 40,7 41,8 42,3 39,5
               
Arbeidsledige i alt 45 32 31 28 38 42 33
Andel av personer i alt 2,9 2,0 2,0 1,7 2,3 2,5 2,0
               
Arbeidsledige med funksjonshemning 7 6 8 4 7 6 6
Andel av funksjonshemmede i alt 2,5 2,1 2,8 1,4 2,4 1,9 2,1

1  Tallet for 2012 er rettet 5. september 2012 kl. 11.05.

Standardtegn i tabeller