Statistisk sentralbyrå

Tilleggsundersøkelse om funksjonshemmede (arbeidskraftundersøkelsen)

19 Funksjonshemmede ikke-sysselsatte 15-66 år, etter ønske om arbeid. 2002-2011. Prosent
  2. kv. 2002 2. kv. 2004 2. kv.2006 2. kv.2008 4. kv.2009 2. kv.2010 2. kv.2011
I alt  100  100  100  100  100  100  100
Ønsker ikke arbeid 73 76 73 69 77 76 75
Ønsker arbeid 27 24 27 31 23 24 25

Standardtegn i tabeller