Statistisk sentralbyrå


18 Ansatte som ikke har fått arbeidssituasjonen tilpasset funksjonshemningen, etter kjønn og behov for slik tilrettelegging i forhold til jobb1. 2. kvartal 2011. 1 000

Behov for tilrettelegging     I alt         Menn         Kvinner    
ANSATTE I ALT 84 45 39
Ikke behov for tilrettelegging 70 37 32
  - - -
     Behov for tilrettelegging 1 15 8 7
     Endringer i arbeidsoppgavene 11 6 5
     Endringer i arbeidstiden 6 4 2
     Fysisk tilrettelegging av arbeidsplass 8 4 4
  - - -
Uoppgitt - - -