Statistisk sentralbyrå


17 Ansatte som i noen grad har fått arbeidssituasjonen tilpasset funksjonshemningen, etter kjønn og behov for mer tilrettelegging i forhold til jobb1. 2. kvartal 2011. 1 000

Behov for mer tilrettelegging     I alt         Menn         Kvinner    
ANSATTE I ALT 109 41 68
Ikke behov for mer tilrettelegging 89 34 55
 
Behov for mer tilrettelegging 1 19 6 13
     Endringer i arbeidsoppgavene 7 3 4
     Endringer i arbeidstiden 6 2 5
     Fysisk tilrettelegging av arbeidsplass 9 3 6
 
Uoppgitt 1