Statistisk sentralbyrå


16 Ansatte 15-66 år med funksjonshemning etter tilpasninger i arbeidssituasjonen og etter om funksjonshemningen oppstod før eller etter at de begynte i nåværende jobb1. 2. kvartal 2011. 1 000

Tilpasninger i arbeidssituasjonen     I alt     Før ansettelsen Etter ansettelsen Uoppgitt
BEGGE KJØNN
Ansatte i alt 210 112 82 17
   Ingen tilpasninger 84 55 29 -
 
   Har fått en eller flere tilpasninger 1 109 56 52 1
     Endringer i arbeidsoppgavene 64 31 33 1
     Endringer i arbeidstiden 60 28 32 -
     Fysisk tilrettelegging av arbeidsplass 56 28 28 -
   Uoppgitt 17 - 1 16
 
MENN
Ansatte i alt 93 54 32 7
   Ingen tilpasninger 45 31 13 -
 
   Har fått en eller flere tilpasninger 1 41 22 18 -
     Endringer i arbeidsoppgavene 25 14 11 -
     Endringer i arbeidstiden 20 9 10 -
     Fysisk tilrettelegging av arbeidsplass 21 12 9 -
   Uoppgitt 7 - 1 6
 
KVINNER
Ansatte i alt 117 58 50 10
   Ingen tilpasninger 39 24 15 -
 
   Har fått en eller flere tilpasninger 1 68 34 34 1
     Endringer i arbeidsoppgavene 39 17 22 1
     Endringer i arbeidstiden 41 19 21 -
     Fysisk tilrettelegging av arbeidplass 34 15 19 -
   Uoppgitt 10 - - 9