Statistisk sentralbyrå


15 Sysselsatte 15-66 r med funksjonshemning etter begrensning i arbeidstiden (hvor mye man kan arbeid). 2. kvartal 2011. 1 000

Alder og kjnn     I alt         Begrenset         Ikke begrenset     Vet ikke/uoppgitt
I ALT 230 116 94 19
 
15-24 20 5 14 1
25-39 56 21 30 5
40-54 85 47 31 7
55-59 33 19 13 2
60-66 35 24 7 4
 
MENN 106 48 51 7
 
15-24 11 3 8 -
25-39 30 11 18 1
40-54 34 16 14 4
55-59 13 6 6 1
60-66 18 12 4 2
 
KVINNER 124 69 44 11
 
15-24 9 2 6 1
25-39 26 10 12 4
40-54 51 31 16 4
55-59 20 13 6 1
60-66 18 12 3 3