Statistisk sentralbyrå


14 Sysselsatte 15-66 år med funksjonshemning etter begrensning i type arbeidsoppgaver som kan utføres.2. kvartal 2011. 1 000

Alder og kjønn     I alt         Begrenset         Ikke begrenset     Vet ikke/uoppgitt
I ALT 230 128 83 18
 
15-24 20 7 12 -
25-39 56 28 23 5
40-54 85 52 25 8
55-59 33 18 14 2
60-66 35 23 8 4
 
MENN 106 61 37 8
 
15-24 11 4 7 -
25-39 30 17 12 1
40-54 34 21 10 4
55-59 13 7 5 1
60-66 18 12 4 2
 
KVINNER 124 67 46 10
 
15-24 9 3 6 -
25-39 26 11 12 3
40-54 51 32 16 3
55-59 20 10 9 1
60-66 18 11 4 2